OVERKOEPELENDE THEMA'S

Shirley Justice, CSR specialist, NautaDutilh (Voorzitter van de General Topics Table)

Voorheen bedrijfsjurist bij MVO Nederland en lange track record als MVO projectmanager. Veel kennis van en ervaring met MVO in brede zin en specifiek op het snijvlak MVO en recht. 

Renske van Ekdom, Advocaat/senior legal counsel, Vattenfall 

Gespecialiseerd in omgevingsrecht. Nauw betrokken bij alle duurzame energie-projecten binnen Vattenfall-NL.

Voorzitter NGB-sectie omgevingsrecht & sustainability en samen met Jasper Langezaal voorzitter van de Elektriciteitstafel.

Lennard Meulens, Legal counsel, Unilever

Gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, marke-ting- en reclamerecht, privacy en regulering op het gebied van voedingsmiddelen, cosmetica en huis-houdelijke verzorging.

Mirjam Admiraal, Legal Counsel, Wehkamp 

Expertise: internationaal handels- en ondernemingsrecht, consumenten-recht, financieel recht, privacy

Martien van Brakel, Interim senior legal counsel 

Heeft o.a. gewerkt voor KLM, MAAS en Morgan Stanley Real Estate Funds en is daarnaast docent ondernemings- en contractenrecht.

Wilke de Boer, Legal counsel sustainable finance, NWB Bank

Gespecialiseerd in (project) financie-ring en duurzaamheid. Voorheen onder meer werkzaam bij advocatenkantoor Loyens & Loeff en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Eleonore van Driel van Wageningen, Hoofd juridische zaken, Alliander. 

Voorheen bedrijfsjurist bij NS en KPN. Van huis uit specia-list mededingingsrecht, de afgelopen jaren meer generalist dan spe-cialist. Kennis van energiewetgeving.  

Bas Braeken, Advocaat en partner bij bureau Brandeis

Gespecialiseerd in (Europees) mededingings-recht en economische regulering. Voorheen onder meer werkzaam bij Allen & Overy en Stibbe.

Pascalle Langereis, Jurist en beleidsmedewerker, IMVO 

Ervaring op het gebied van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, momenteel voornamelijk betrokken bij financiële sector convenanten, maar ook ervaring op textiel. Kennis van de SDG’s en de samenhang met IMVO. 

Madeleen Mulder, Jurist a.i. 

Interesse in leiderschap en betrokken bij verander/transformatie initiatieven. Ervaring als bedrijfsjurist in verschillende industrieën en culturen, met de nadruk op innovatie/IP, algemeen contractenrecht

Marieke Palstra, Onderzoeker, Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Uni-versiteit

Gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht; doet nu onderzoek naar meervoudige causaliteit bij klimaat- en milieuschade. Voorheen werkzaam bij Stichting Urgenda en Stibbe.

Eveline van Rhijn, Advocaat bij NautaDutilh

Gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, compliance en interne (fraude)onderzoeken. Adviseert o.a. in kwesties met betrekking tot anti-witwassen, anti-corruptie, fraude(onderzoek), sanctieregelgeving, milieustrafrecht, economische delicten en de Wet zorgplicht kinderarbeid en geeft compliance trainingen.