Frequently Asked Questions

FAQ

Hieronder vindt je een antwoorden op de meest veelgestelde vragen. Klik op een onderwerp om de vragen en antwoorden te zien. Kan je niet vinden wat je zoekt, neem dan contact op met het NGB.

Advocaat in Dienstbetrekking

 • Kantoorhandboek

  • Waar vind ik het kantoorhandboek?

  Leden kunnen het kantoorhandboek downloaden via de sectiepagina Advocaat in Dienstbetrekking.

  • Is het verplicht om het modelkantoorhandboek van het NGB te gebruiken?

  Nee, de vorm waarin je beschrijft hoe je aan de vereisten van de Verordening op de advocatuur voldoet, kan je zelf bepalen. Het modelkantoorhandboek kan je daarbij ondersteunen.

  • Voldoe ik met het downloaden van het modelkantoorhandboek van het NGB automatisch aan de vereisten uit de Verordening op de advocatuur?

  Nee, niet automatisch. Het modelkantoorhandboek moet worden aangepast aan de eigen kantoorsituatie.

 • Kwaliteitstoetsen

  • Met ingang van wanneer wordt het verplicht om deel te nemen aan de kwaliteitstoetsen?

  Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

  • Waaruit bestaan de kwaliteitstoetsen?

  Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisiepeer review en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO).

  Het NGB faciliteert diverse GIO & Intervisie groepen voor de leden van de sectie Advocaat in Dienstbetrekking.

  • Wat zijn de vereisten voor gestructureerde feedback?

  Vereisten voor intervisie
  Vereisten voor peer review
  Vereisten voor gestructureerd intercollegiaal overleg

  • Krijgt de deelnemer opleidingspunten voor deelname aan kwaliteitstoetsen?

  Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geen punten worden toegekend.
  Met intervisie en peer review behaalt een advocaat 1 niet-juridisch opleidingspunt voor ieder uur dat hij of zij heeft deelgenomen met een maximum van 4 punten per jaar.

  Bekijk de FAQ van de NOvA voor meer informatie.

 • Opleidingspunten

  • Krijgt een advocaat in dienstbetrekking opleidingspunten voor deelname aan NGB bijeenkomsten?

  Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en verstrekt opleidingspunten. Bij iedere bijeenkomst staat aangegeven hoeveel NOvA opleidingspunten bij deelname worden verstrekt. Je moet zowel voor het begin als bij het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekenen. Bij een webinar dien je 95% aanwezig te zijn als ook twee van de drie toetsvragen juist te beantwoorden, anders kunnen wij geen punten verstrekken.

  • Kan ik een deelnamebewijs krijgen?

  Als je voldoet aan de voorwaarden stuurt het secretariaat een certificaat van deelname per e-mail aan de deelnemers binnen vier weken na de bijeenkomst.

 • Meer FAQ

  Login als lid en bekijk onderstaande vragen op de sectiepagina.

  • Is het toegestaan om als advocaat (in dienstbetrekking) met juristen en ondersteunend personeel van de juridische afdeling in een “open office” te werken?
  • Heb ik als advocaat in dienstbetrekking een derdengeldenrekening nodig?
  • Welke wet- en regelgeving bepaalt de omvang van de geheimhoudingsplicht?
  • Welke maatregelen zijn passend voor de handhaving van de vertrouwelijkheid (gedragsregel 3)?

Bijeenkomsten

Contributie

 • Bedrag van de contributie

  Vanaf 2018 bedraagt de contributie € 175,-- excl. btw. De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.
  Vraag je het lidmaatschap na 1 oktober van een kalenderjaar aan, dan betaal je €105,- excl. btw voor dat jaar.

 • Bankrekeningnummer NGB

  NL61 ABNA 0450 9109 46

 • Contributieperiode

  De contributie wordt geheven per boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Ook als je later in het jaar lid wordt, of het lidmaatschap beëindigd wordt, ben je de contributie over het volledige boekjaar verschuldigd. Wij restitueren geen (deel van de) contributie.

 • Is het NGB btw-plichtig?

  Ja. Tegenover de contributie staan door het NGB voor haar leden georganiseerde diensten zoals bijeenkomsten.

 • Kostenplaats op de factuur

  De ledenadministratie stuurt elk najaar rond oktober een e-mail met daarin een formulier om de nieuwe kostenplaats op te vragen voor de contributiefactuur.

 • Factuur kwijt

  Je vindt gemakkelijk alle facturen terug via mijn facturen in het ledenportaal.

 • Debiteur

  Het NGB stuurt facturen per e-mail. Via mijn zakelijke gegevens in het mijn NGB portaal kan je aangeven naar welk e-mailadres de factuur voor de contributie moet worden gestuurd.

  Je blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de contributie omdat het NGB lidmaatschap een persoonlijk lidmaatschap is. Je kan ervoor kiezen om jouw werkgever aan te merken als debiteur. Je kan echter ook zelf de debiteur zijn en de factuur eventueel bij je werkgever declareren. Voor de adressering wordt gebruik gemaakt van de gegevens in het ledenportaal. Zorg daarom dat deze gegevens elk jaar voor 1 december up to date zijn voor de facturatie van het jaar erop.

  Is jouw voormalige werkgever de debiteur van je lidmaatschap? Als deze jouw factuur niet betaalt, wordt je automatisch zelf de debiteur van je eigen lidmaatschap. Dat geldt ook als je huidige werkgever de factuur niet wil betalen.

 • Vendor- & supplier formulieren

  Het is voor het NGB niet mogelijk om vendor / supplier formulieren in te vullen. In dat geval kan je de factuur voldoen via Ideal en eventueel declareren bij de werkgever. Het lidmaatschap is persoonlijk en loopt per kalenderjaar. Je kan je lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Je blijft gehouden tot het voldoen van de contributie over het jaar waarin je opzegt en van andere openstaande facturen. Je moet dus voor 1 december van een jaar je lidmaatschap opzeggen om geen factuur te ontvangen voor het jaar erop.

Lidmaatschap

 • Lidmaatschap opzeggen

  Je kan je lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Je blijft gehouden tot het voldoen van de contributie over het jaar waarin je opzegt en van andere openstaande facturen. Je moet dus voor 1 december van een jaar je lidmaatschap opzeggen om geen factuur te ontvangen voor het jaar erop.

  Opzeggen kan je als lid alleen zelf doen, schriftelijk of per formulier. Wij sturen je een bevestiging van ontvangst van de opzegging. Ontvang je geen bevestiging, dan hebben wij je opzegging niet ontvangen. Wij verzoeken je in dat geval zelf contact op te nemen met het secretariaat.

  Als je niet meer voldoet aan de lidmaatschapsvereisten kan je geen lid van het NGB blijven. Van wijziging van bedrijf, e-mailadres, functie of vestigingsplaats moet je het NGB op de hoogte brengen. Dit kan je doen door jouw profiel te bewerken.

  Je lidmaatschap is persoonlijk. Is je werkgever de debiteur van jouw lidmaatschap en wissel je van baan, dan blijft je lidmaatschap bestaan en moet je zelf de factuur betalen. Geef dus tijdig de debiteurgegevens van je nieuwe werkgever door. Uiteraard kan je ook het lidmaatschap zelf betalen (en declareren bij de werkgever).

  Meer informatie vind je hier.

 • Persoonlijk lidmaatschap

  Het NGB-lidmaatschap is persoonlijk, niet zakelijk. Je kunt de factuur naar je werkgever laten sturen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor betaling. Ook kun je de factuur zelf betalen en daarna declareren bij je werkgever. Via mijn zakelijke gegevens in het mijn NGB portaal kan je aangeven naar welk e-mailadres de factuur voor de contributie moet worden gestuurd. 

  Verander je van werkgever? Blijf je inhouse bedrijfsjurist, dan kun je gewoon lid blijven en je gegevens aanpassen via het Mijn NGB-portaal. Is jouw voormalige werkgever de debiteur van je lidmaatschap? Als deze jouw factuur niet betaalt, wordt je automatisch zelf de debiteur van je eigen lidmaatschap. Dat geldt ook als je huidige werkgever de factuur niet wil betalen.

  Vertrek je bij je organisatie en wil je opvolger NGB-lid worden? Dan moet hij of zij zelf het lidmaatschap aanvragen. Want het lidmaatschap is persoonlijk.

Secties

 • Wat is een NGB sectie?

  Het NGB heeft negen secties (scrol naar de onderkant van de pagina) op specifieke rechtsgebieden. Binnen de secties is er gelegenheid te netwerken, ervaringen uit te wisselen en je via de bijeenkomsten bij te scholen. In de secties worden in kleiner verband onderwerpen op specifieke rechtsgebieden aan de orde gesteld.

  Elke sectie organiseert een à twee bijeenkomsten per jaar.

  Via de sectiepagina's vindt je meer informatie over de verschillende secties zoals de ledenlijst van de sectiedeelnemers, bijeenkomsten (huidig en in het verleden vanaf 2019) en praktische informatie zoals de contactgegevens van het sectiebestuur.

 • Aanmelden voor een sectie

  Aanmelden voor een sectie gaat eenvoudig via ‘Mijn profiel’. Scrol op deze pagina omlaag totdat je bij het NGB sectie gedeelte komt en vink de gewenste secties aan.

  Je kan lid worden van zoveel secties als je wilt.

Sluiten