Energie

Energie | JDW

BUMPER #2                                                                  Terugblik livestream inspiratiesessie september 2021

Doelstelling

Binnen de Energietafel wisselen we actuele ontwikkelingen en kennis uit. Omdat de deelnemers uit alle verschillende werkvelden binnen de energiesector komen, kunnen we zaken belichten vanuit de diverse invalshoeken. We proberen te identificeren waar juridische verbeteringen mogelijk zijn en wat de rol van de jurist daarbij kan zijn.

Van de deelnemers wordt een actieve rol verwacht waarbij het delen (en ontvangen) van kennis voorop staat. Dit kan door het presenteren van een bepaald onderwerp, maar ook door het delen van interessante artikelen en relevante best practices.

Klimaattafel bijeenkomsten 2024

  • 26 september 2024, jaarcongres
  • Data volgt

Resultaten

  • Een aantal concrete presentaties over onderwerpen als systeemintegratie, energiegemeenschappen onder het wetsvoorstel Energiewet, waterstof en de impact van Fit for 55 voorstel op de energiewereld
  • Een aantal deelnemers hebben een artikel geschreven met als titel “Energiegemeenschappen: Handelingsperspectief voor ondernemingen en burgers onder de nieuwe Energiewet”
  • De presentatie Waterstof, een juridische verkenning staat online. 'Waterstof wordt wel gezien als de missing link die samen met wind en zon de energiemix van de toekomst moet vormen.'

Co voorzitters

Renske van Ekdom X.jpg

Renske van Ekdom - Covoorzitter klimaattafel

Renske van Ekdom, Advocaat en Senior Legal Counsel, VattenfallRenske is advocaat/senior legal counsel bij Vattenfall. Gespecialiseerd in omgevingsrecht. Nauw betrokken bij alle duurzame energie-projecten binnen Vattenfall-NL. Voorzitter NGB-sectie omgevingsrecht&sustainability en tevens actief in de General Topics Table.

Jasper Langezaal_ 20211104_NGB_029-1852L.jpg

Jasper Langezaal - Covoorzitter klimaattafel

Jasper Langezaal, Advocaat en Senior Legal Counsel, SiemensJasper is als jurist sinds 2016 zowel binnen als buiten Siemens actief met het onderwerp duurzaamheid bezig. Hij ziet samenwerking tussen bedrijven/ organisaties en tussen de verschillende disciplines in een bedrijf als een van de belangrijkste voorwaarde om tot een versnelling van de energietransitie te komen.

Klimaattafel deelnemers

jessica-nagtegaal_X.jpg

Jessica Nagtegaal, Advocaat en Senior Legal Counsel, Tata Steel

Jessica adviseert Tata Steel bij het vormgeven van de ambitie om een zo duurzaam mogelijk staalbedrijf te worden. Zeker na lezing van “Hoe gaan we dit uitleggen” Jelmer Mommers, is voor haar de noodzaak om zowel op kleine schaal thuis als op grote schaal bij het bedrijf bij te dragen aan de energietransitie.

bert-de-jonge_X.jpeg

Bert de Jonge, Advocaat Juridische Zaken, Enexis

Bert houdt zich binnen het netbeheer bezig met vraagstukken die zich richten op energietransitie. Daarbij is het determineren van de juridische kaders het beginpunt van het vaststellen van frictie om vervolgens te komen tot ontsluiting. Die ontsluiting kan via markt of overheid plaats vinden. De gereguleerde kaders behorend bij een netbeheerder beperken daarbij wat contractspartijen kunnen overeenkomen. Hij acht het van groot belang dat de jurist vanwege de urgentie inzake energie-transitie deuren opent. Vanuit zijn rol inzake “energierecht” binnen Enexis is hij betrokken bij werkgroepen als Groen gas, Waterstof”, GOpacs, Transportschaarste op het net.

erik-van-leeuwen.jpg

Erik van Leeuwen, Coƶrdinerend specialistisch jurist, Directie Juridische Zaken, ACM

Erik is coördinerend specialistisch jurist bestuursrecht en energierecht bij de Directie Juridische Zaken van de ACM en nauw betrokken bij de rol die de ACM speelt in de energietransitie.

saskia-schenke.png

Saskia Schenke, Senior Legal Counsel, ING

Saskia ondersteunt in haar dagelijkse praktijk onder meer duurzame financieringstransacties en is de lead van de Sustainability Guild binnen Wholesale Banking Legal ING.

Marielle Trimbos-Hartman.jpg

Mariƫlle Trimbos-Hartman, Advocaat in dienstbetrekking, Stedin

Mariëlle houdt zich als advocaat binnen Stedin Groep bezig met advisering en geschilbeslechting op het gebied van de wettelijke taak van de netbeheerder, de energietransitie (innovatieve en duurzame projecten) en digitalisering. Zij is vicevoorzitter van de Sectie Digitalisering van de NGB en Lead Legal Tech.

Jan Albert Timmerman_X400.jpg

Jan Albert Timmerman, Jurist, Renewablaw

Jan Albert is seniorjurist en oprichter van RenewabLAW. Hij richt zich op organisaties die aan de slag zijn, willen of moeten met hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie. Denk daarbij aan de aanleg van een windmolenpark op land, de ontwikkeling van een zonnepark op een vuilstort of de ontwikkeling, aanleg en exploitatie van biomassa- of geothermische installaties. Jan Albert werkt voor ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten, provincies en energiecoöperatie. Jan Albert is voorzitter van de juridische werkgroep van Holland Solar en verder actief als bestuurder in een windenergiecoöperatie.

Jason-van-de-Pol_400x400.jpg

Jason van de Pol, advocaat, Polestar Legal

Jason focuses on (cross-border) finance transactions with particular expertise in leveraged finance and project finance.

Andere deelnemers zijn o.a.:

Sluiten