Jurist Doet WAT

JURIST DOET WAT

TROTS LATEN WIJ WETEN DAT HET INITIATIEF "JURIST DOET WAT" GENOMINEERD IS VOOR
DE GOUDEN ZANDLOPER 2024 IN DE CATEGORIE ESG

Gouden-Zandloper-2024

Nieuwsartikel

Het initiatief

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) hebben in september 2020 het initiatief Jurist Doet WAT gelanceerd. Doel is om met de hele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving. Ben jij een jurist in Nederland en wil jij ook een bijdrage leveren? Meld je dan aan voor een van de klimaattafels.

Oorsprong initiatief
Aanleiding voor het initiatief is de publiekscampagne ‘Iedereen Doet WAT' die de overheid eind 2019 heeft gelanceerd. Deze campagne laat zien dat iedereen wat kan doen voor het klimaat en geeft informatie en concrete tips over hoe eenieder zijn of haar persoonlijke leven duurzamer kan maken. Uitgangspunt is dat alle partijen (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en consumenten) daarbij een rol spelen.

Bijeenkomsten
Op 26 september 2024 vindt de tweede editie van het Congres Jurist Doet WAT plaats.
Lees hier de informatie over het programma en meld je aan!

In september 2021 vond een online inspiratiesessie plaats, geopend door Urgenda-directeur Marjan Minnesma. In mei 2022 volgde het eerste grote congres. Daarnaast hebben de klimaattafels eigen bijeenkomsten en is er jaarlijks een klimaattafel bijeenkomst met alle tafels samen. In 2023 is deze gepland op 31 oktober.

Neem contact met ons op

Klimaattafels

Het initiatief Jurist Doet WAT bestaat in de kern uit 7 juridische “Klimaattafels” die juristen in verschillende sectoren wil aanzetten om proactief bij te dragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.

De klimaattafels dragen bij aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren:

  1. Gebouwde omgeving
  2. Mobiliteit
  3. Industrie             
  4. Energie
  5. Landbouw & Landgebruik
  6. Overkoepelende thema's
  7. Governance
Gepubliceerde artikelen

Oproep aan alle juristen

Wij roepen alle juristen in Nederland: advocaten, notarissen, bedrijfs- en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers, op met suggesties te komen wat de jurist op zijn of haar expertisegebied kan doen voor de verduurzaming van de economie. Jij kan als jurist bijvoorbeeld duidelijk maken op welke punten de huidige wet- en regelgeving aan verduurzaming in de weg staat en/of aangepast kan worden. Je kan ‘best practices’, modelcontracten of contractuele clausules met betrekking tot verduurzaming ontwikkelen. Ook het signaleren van juridische vragen kan waardevol zijn, omdat het vinden van een oplossing daarmee begint.

De oproep is dus om dergelijke kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten, voorstellen en casuïstiek met elkaar te delen.JDW evenementen

Bijdragen

Wil jij een actieve bijdrage leveren? Meld je dan aan voor een van de 7 klimaattafels. De klimaattafels komen in klein verband met enige regelmaat (online & fysiek) bijeen om informatie met elkaar uit te wisselen. De opgedane kennis wordt o.a. gepubliceerd via artikelen op onze website en vaktijdschriften. Verandering begint klein en kan verandering in het eigen bedrijf betekenen of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van (samen opgestelde) model contracten / clausules. Het is mooi om te zien dat er dankzij de juridische expertise en inzichten er kleine veranderingen in de wet- en regelgeving plaatsvinden op het gebied van knelpunten in de verduurzaming.

Iedereen kan bijdragen. Dit initiatief is breder dan enkel de leden van het NGB en het O&OR. Alle expertise is welkom! Wil je gastspreker zijn op een van onze bijeenkomsten, heb jij ruimte in jouw nieuwsbrief of publicatie voor Jurist Doet WAT? Kan jij op je eigen manier een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.

De bijdrage/resultaten van alle klimaattafels zijn te vinden op de pagina van de tafels.

In de pers

Sluiten