Gebouwde Omgeving

Gebouwde omgeving | JDW

Klimaattafel bijeenkomsten

Thema voor 2024: volgt

  • 26 september 2024, jaarcongres

Thema 2023: Buurtbatterijen

  • 9 maart 2023 | fysiek bij Triodos Bank, presentatie van ing. Boyd Hooghiemstra van adviesbureau DWA over Buurtbatterijen
  • 27 juni | Fysiek bij Eversheds Sutherland
  • 31 oktober | fysiek, overkoepelend met alle klimaattafels

Resultaten

Voorzitter

rik-aertsen+500h.jpg

Rik Aertsen

Rik is bedrijfsjurist bij ING, fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit) en bestuurslid NGB.
Hij was binnen de Nederlandse Verenging van Banken één van de trekkers bij de ontwikkeling van een modelakte voor de financiering van zonnepanelenprojecten op daken. Publiceerde hierover ook in diverse vaktijdschriften. Juridische problematiek met betrekking tot verduurzaming van vastgoed heeft zijn bijzondere interesse.

Klimaattafel deelnemers

Coen Thomas (1).jpg

Coen Thomas, advocaat, Stek Advocaten (Amsterdam)

Coen adviseert over de contractering, financiering en ontwikkeling van projecten. Zijn focus ligt hierbij op duurzame energie en andere circulaire projecten.

MaaikedeWit2022_X400 (1).jpg

Maaike de Wit, vastgoedadvocaat, Straatman Koster en bestuurslid Vereniging Vastgoed Juristen

Gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en omgevingsrecht met bijzondere aandacht en interesse voor verduurzaming. Publiceert daar ook regelmatig over, met name vanuit bestuursrechtelijke kant en het snijvlak met het privaatrecht.

Babette Vos2 (1).jpg

Babette Vos, Legal Counsel bij Deutsche Hypo NORD L/B Real Estate Finance

Babette Vos is werkzaam als legal counsel, waarbij zij zich met name bezig houdt met vastgoedfinancieringen en aanverwante juridische vraagstukken. In haar werk houdt zij zich regelmatig bezig met duurzaamheidsvraagstukken (te denken valt aan Green Loans, ESG-eisen die aan banken worden gesteld, zonnepanelen en WKO-installaties) en ook heeft dit haar persoonlijke interesse.

Runge_WernerXjpg (1).jpg

Werner Runge, advocaat, Allen & Overy

Werner is gespecialiseerd in projectfinanciering, in het bijzonder op het gebied van duurzame energieprojecten o.a. ten aanzien van windmolens en zonnepanelen.

Tycho Lam X (1).jpg

Tycho Lam, advocaat, Hekkelman

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is één van de onderwerpen waar Tyco zich op dit moment in het bijzonder mee bezig houdt.
Naast advocaat is Tycho ook docent ruimtelijk bestuursrecht (o.a. Radboud Universiteit Nijmegen en Grotius Academie)

QGM_JorisvdBunt_Li (1).jpg

Joris van de Bunt, toegevoegd notaris, QGM Law

Joris heeft voor de Nederlandse Vereniging van Banken een modelakte ontwikkeld waarmee de financierbaarheid van zonnepanelen projecten op daken van (bedrijfs-)gebouwen aanzienlijk is verbeterd.

kristel-heemrood-van-dijk (1).jpg

Kristel van Dijk, bedrijfsjurist, Triodos Bank

Kristel heeft bijzondere interesse voor de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en het Product-as-a-Service model. Heeft onlangs deelgenomen aan de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) over het onderwerp ‘facade-as-a-service’. Heeft ook een publicatie hierover in voorbereiding.

pernille-van-der-plank (1).jpg

Pernille van der Plank, adviseur, Houthoff

Pernille promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘Natrekking door onroerende zaken’. Haar onderzoek is gericht op goederenrechtelijke vraagstukken bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Naast adviceur is Pernille ook universitair docent notarieel goederenrecht, Universiteit Utrecht en onderzoeker, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Lenny de Kleijnen (1).jpg

Lenny de Kleijnen, Senior Bedrijfsjurist bij Bilfinger Tebodin

Lenny heeft als projectjurist en contractmanager veel duurzame projecten begeleid. In alle contractfasen is zij ingezet, van innovatief aanbesteden, circulair ontwerpen, levensduurverlengend bouwen en onderhouden, technische innovaties (onder meer in Smart Buildings en renewable projecten), tot integrale duurcontracten (zoals DBFMO). Zij ontwikkelde bijvoorbeeld de template ‘Green-as-a-Service’ overeenkomst voor binnenstedelijke vergroening met KPI-meetsystemen en kosten-baten analyses.

Hekkelman_Jan_van_Vulpen-512x0-c-default (1).png

Jan van Vulpen, advocaat, Hekkelman

Gespecialiseerd in het omgevingsrecht in het bijzonder op het gebied van duurzame energieprojecten (o.a. Windparken, zonneparken en warmtenetten in de gebouwde omgeving), klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Aemile van Rappard (1).jpg

Aemile van Rappard, advocaat, Pels Rijcken

Aemile adviseert, doceert en publiceert regelmatig over de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en huurrechtelijke onderwerpen.

Susan van den Dool_X (1).jpg

Susan van den Dool, bedrijfsjurist, DWA

Susan heeft als bedrijfsjurist bij ingenieursbureau DWA een brede praktijk op het gebied van verduurzaming. Op projectmatige basis houdt ze zich bezig met de juridische aspecten van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij om het gehele traject: vanaf het ontwerp tot de exploitatie van duurzame energiesystemen.

foto-karen-sanderse (1).jpg

Karen Sanderse, senior adviseur

..bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, team Duurzaam Bouwen.
Karen houdt zich als adviseur bezig met de juridische aspecten van het verduurzamen van de gebouwde omgeving waaronder de uitvoering van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, de programma’s Aardgasvrije wijken en De Renovatieversneller alsmede het verduurzamen van de bestaande utiliteitsbouw.

Sluiten