OVER ONS

Over ons

Dé beroepsvereniging van bedrijfsjuristen. 

Het NGB organiseert opleidingen, bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden en webinars. Vrijwel al onze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. Het NGB is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkend opleidingsinstituut. Wij stimuleren kennisoverdracht en het delen van ervaringen. Dit doen wij via onze activiteiten en publicaties.

Lidmaatschap

Het NGB-lidmaatschap staat open voor inhouse-bedrijfsjuristen

Word Lid

Organisatie

Het NGB-bestuur bestaat uit bedrijfsjuristen en wordt ondersteund door het secretariaat

NGB organisatie

Publicaties & ledenvoordeel

Het NGB brengt verschillende publicaties uit, zoals De Bedrijfsjurist en de NGB-reeks. Daarnaast bieden wij onze leden een divers ledenvoordeelaanbod.

Meer informatie »

NGB Secties

 • Sectie Advocaat in Dienstbetrekking

  Bedrijfsjuristen kunnen advocaat zijn in dienst bij hun werkgever. 

  De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking ondersteunt de sectieleden door het organiseren van sectiebijeenkomsten gericht op de advocaat in dienstbetrekking. Denk bijvoorbeeld aan een webinar over WWFT en de mogelijkheid om je gestructureerde feedback uren te maken in NGB georganiseerde GIO en/of Intervisie groepen.

  Het sectiebestuur heeft speciaal voor zijn leden een NGB model-kantoorhandboek opgesteld en de meest belangrijke informatie voor het zijn van advocaat in dienstbetrekking gebundeld.

  Het NGB verstrekt opleidingspunten voor de bijeenkomsten.

 • Sectie Arbeidsrecht

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: arbeidswetgeving, arbeidsconflicten, ontslagrecht en CAO's.

 • Sectie Burgerlijk recht

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op burgerlijk recht. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: algemene voorwaarden, consumentenrecht, bankrecht, handelsagenten en andere nationale en internationale civielrechtelijke onderwerpen, zoals productenaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor diensten.

 • Sectie Digitalisering

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

  Binnen deze sectie is er een actieve kring die maandelijks cq zes wekelijks bijeen komt rondom thema’s op het gebied van LegalTech of de juridisch-inhoudelijke kanten van digitalisering. Deze thema’s worden op actieve wijze uitgediept waarbij kennis wordt uitgewisseld en de bevindingen via publicatie van artikelen in De Bedrijfsjurist beschikbaar worden gesteld aan alle NGB leden. De artikelen zijn vervolgens eveneens terug te vinden bij de sectiepagina en het NGB nieuwsoverzicht.

 • Sectie Intellectuele Eigendom

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op intellectuele eigendom Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

 • Sectie Mededingingsrecht

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op mededingingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

 • Sectie Omgevingsrecht

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op omgevingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen in het omgevingsrecht en op het gebied van vergunningen, administratiefrechtelijke procedures.

  Het initiatief Jurist Doet WAT is geboren vanuit deze sectie en is gericht op sustainability (ESG).

 • Sectie Privacy

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op privacy. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht zoals de (U)AVG/GDPR wetgeving. 

  Omdat elke onderneming gehouden is de AVG te implementeren leent dit onderwerp zich bij uitstek voor een brede kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, best practices en do’s & dont’s.

 • Sectie Vennootschapsrecht

  De sectie ondersteunt de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten met netwerkmogelijkheden gericht op vennootschapsrecht. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Geschiedenis NGB

Het NGB, dé beroepsvereniging van bedrijfsjuristen, is opgericht in 1930 en kent dus een rijke historie. ‘Studiegezelschap van Juristen werkzaam bij handel en industrie’, was de oorspronkelijke naam van het NGB. De oprichtingsvergadering vond plaats op 10 oktober 1930; voorzitter was de Leidse hoogleraar prof.mr. A.S. Oppenheim. Het belangrijkste doel van het gezelschap was het uitwisselen van ervaringen. Het was een select gezelschap en dat wilde men graag zo houden. Daarom werd in 1938 bepaald dat alleen ‘juristen werkzaam bij industriële ondernemingen van standing, met uitsluiting dus van juristen werkzaam bij banken, scheepvaartmaatschappijen, assurantiemaatschappijen enz.’ lid konden worden. Deze beperking werd in 1950 opgeheven. Ook werd een grens van vijftig (werkende) leden ingesteld. Na een aantal jaren werden de leden als niet-werkend lid gecategoriseerd, zodat er toch regelmatig ruimte was voor nieuwe leden. De grens aan het ledenaantal werd in 1970 opgeheven, en de naam veranderd naar Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.

Of vrouwen lid konden worden, was lange tijd wat onduidelijk. In 1970 werd een vrouwelijke bedrijfsjurist aanvankelijk afgewezen, maar in 1971 werd helder verwoord dat er geen enkele reden was om aan vrouwelijke bedrijfsjuristen andere eisen te stellen dan aan mannelijke bedrijfsjuristen die lid van de vereniging wilden worden.

Behalve het uitwisselingen van ervaringen hield het gezelschap zich bezig met commentaren op wetsvoorstellen. Langzamerhand is de vereniging opgehouden met lobby- en consultatiewerk. Het pas niet meer bij het NGB van deze tijd, dat vooral fungeert als kennisplatform voor bedrijfsjuristen en onderling netwerken faciliteert.

In 1997 voerde het NGB gedragsregels in waaraan alle leden zich moeten houden. Daarbij werden twee colleges van tuchtrechtspraak ingesteld.

Inmiddels heeft de vereniging ruim 1.800 leden, van wie bijna de helft jonger is dan veertig jaar en iets meer dan de helft vrouw is. Het NGB biedt verschillende meerdaagse opleidingen aan en daarnaast een groot aantal seminars en andere kennissessies over actuele onderwerpen, zowel juridisch als niet-juridisch (soft skills).

Voor wie meer wil lezen over de geschiedenis van het NGB:

Sluiten