Overkoepelende Thema's

Overkoepelende Thema's | JDW

Klimaattafel bijeenkomsten

Thema 2024: volgt

  • 26 september 2024, jaarcongres

Thema 2023: business & human rights en klimaat

  • 20 januari
  • 24 maart
  • 31 oktober | fysiek, overkoepelend met alle klimaattafels

Resultaten

  • Artikel: Het recht van de toekomst. In dit artikel, geschreven door de klimaattafel deelnemers Madeleen Mulder en Marianne Zuur, wordt de rol van juristen besproken in een tijdperk van verschuivende normen, met als gevolg nieuwe regels. 
  • In september 2023 schreven Eveline van Rhijn, Marieke Thuis en Hanna Riemersma een Praktijkhandleiding ESG due diligence en CSDDD

Voorzitter

Shirley Justice VZ C.jpg

Shirley Justice, CSR-specialist, NautaDutilh (Voorzitter van de General Topics Table)

Voorheen bedrijfsjurist bij MVO Nederland en lange trackrecord als MVO-projectmanager. Veel kennis van en ervaring met MVO in brede zin en specifiek op het snijvlak MVO en recht. 

Klimaattafel deelnemers

Brakel, MartienX.jpg

Martien van Brakel, Interim Senior Legal Counsel

Heeft o.a. gewerkt voor KLM, MAAS en Morgan Stanley Real Estate Funds en is daarnaast docent ondernemings- en contractenrecht.

Renske van Ekdom X.jpg

Renske van Ekdom, Advocaat/senior legal counsel, Vattenfall

Gespecialiseerd in omgevingsrecht. Nauw betrokken bij alle duurzame energie-projecten binnen Vattenfall-NL.
Voorzitter NGB-sectie omgevingsrecht & sustainability en samen met Jasper Langezaal voorzitter van de Elektriciteitstafel.

mulder-madeleen.jpeg

Madeleen Mulder, General Counsel a.i. GreenFood50 Quinoa Ingredients

Interesse in leiderschap en betrokken bij verander/transformatie initiatieven. Ervaring als bedrijfsjurist in verschillende industrieën en culturen, met de nadruk op innovatie/IP, algemeen contractenrecht.

palstra-marieke.jpg

Marieke Palstra, Onderzoeker, Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit

Gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht; doet nu onderzoek naar meervoudige causaliteit bij klimaat- en milieuschade. Voorheen werkzaam bij Stichting Urgenda en Stibbe.

rhijn-eveline-van.jpg

Eveline van Rhijn

Gespecialiseerd in ESG, MVO, compliance en ondernemingsstrafrecht, met de nadruk op ESG due diligence wetgeving op nationaal en Europees niveau (CSDDD). Voorheen werkzaam als advocaat in deze rechtsgebieden

Pascalle Langereis X.jpg

Pascalle Langereis, Jurist en beleidsmedewerker, IMVO

Ervaring op het gebied van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, momenteel voornamelijk betrokken bij financiële sector convenanten, maar ook ervaring op textiel. Kennis van de SDG’s en de samenhang met IMVO. 

Erik Nieuwland3.jpg

Erik Nieuwland, Senior Counsel bij FMO de Nederlandse ontwikkelingsbank.

Ruime ervaring in corporate finance. Momenteel betrokken bij de juridische kant van investeringen in opkomende markten (impact investing), waarbij enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals, SDGs) centraal staan, waaronder klimaatactie (SDG 13).

Marieke Thuis.jpg

Marieke Thuis

Passie voor ESG en het succesvol laten zijn van bedrijven op een duurzame, sociale en ethische wijze. Voorheen werkzaam als General Counsel & Company Secretary bij Technology scale up Expereo en British Telecom.

Melanie.png

Melanie de Andrade, Senior Legal Counsel Contracting & Sustainability, ABB

Gespecialiseerd in Internationaal Contracteren en als speaking partner namens de juridische afdeling betrokken bij de duurzaamheidsvraagstukken van de Electrification Business Area van ABB wereldwijd.

hanna abp.jpg

Hanna Riemersma - Amnesty

Gespecialiseerd in civiel recht en mensenrechten, met een focus op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Op dit moment werkzaam bij Amnesty International als beleidsmedewerker business & human rights. Nauw betrokken bij de ontwikkeling en implicaties rondom de implementatie van due diligence-wetgeving (e.g. CSDDD).

Andere klimaattafel deelnemers zijn:

  • Martijn Scheltema - Pels Rijcken
  • Sjoerd Lopik - Allen & Overy
  • Lieke Raijmakers - Rabobank
Sluiten