Informatie lidmaatschap

Vendor-/ Supplier-formulieren

Helaas is het voor ons niet meer mogelijk om vendor- en/of supplier-formulieren in te vullen. Wij krijgen deze verzoeken steeds vaker en zijn daar veel tijd mee kwijt. Dit tijdrovende proces staat niet in verhouding tot het lidmaatschapsbedrag. Daarom heeft het NGB-bestuur besloten dat wij dit vanaf 2022 niet meer doen. De lidmaatschapsfacturen kunnen betaald worden via een overboeking of Ideal betaling. Als het de werkgever niet lukt om de factuur te betalen in verband met bepaalde betalingsprocedures, dan kan het lid de factuur zelf voldoen en vervolgens declareren bij de werkgever.

Lidmaatschap beëindigen

Je kan je lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Je blijft gehouden tot het voldoen van de contributie over het jaar waarin je opzegt en van andere openstaande facturen. Je moet dus voor 1 december van een jaar je lidmaatschap opzeggen om geen factuur te ontvangen voor het jaar erop.

Opzeggen als lid

Opzeggen kan je als lid alleen zelf doen, schriftelijk of per formulier. Wij sturen je een bevestiging van ontvangst van de opzegging. Ontvang je geen bevestiging, dan hebben wij je opzegging niet ontvangen. Wij verzoeken je in dat geval zelf contact op te nemen met het secretariaat.

Als je niet meer voldoet aan de lidmaatschapsvereisten kan je geen lid van het NGB blijven. Van wijziging van bedrijf, e-mailadres, functie of vestigingsplaats moet je het NGB op de hoogte brengen. Dit kan je doen door jouw profiel te bewerken.

Je lidmaatschap is persoonlijk. Is je werkgever de debiteur van jouw lidmaatschap en wissel je van baan, dan blijft je lidmaatschap bestaan en moet je zelf de factuur betalen. Geef dus tijdig de debiteurgegevens van je nieuwe werkgever door. Uiteraard kan je ook het lidmaatschap zelf betalen (en declareren bij de werkgever).

Opzeggen als werkgever (debiteur)

Een werkgever (debiteur) kan geen NGB-lidmaatschap opzeggen, omdat dit een persoonlijk lidmaatschap is. Om diezelfde reden kan een andere bedrijfsjurist het lidmaatschap niet van iemand overnemen. Wie lid wil worden, moet zelf het lidmaatschap aanvragen.

Wel kan een werkgever een verzoek doen tot verwijdering als debiteur van een lid, bijvoorbeeld als een bedrijfsjurist er niet meer werkt. Het lid wordt in dat geval de debiteur van zijn eigen lidmaatschap. Wij ontvangen dan graag een privé- of nieuw werk-e-mailadres van dat lid. Dit kan door onze ledenadministratie te e-mailen.

Contributie & dispensatieregeling

Als het lidmaatschap eindigt, blijft de contributie over het lopende boekjaar verschuldigd. Wij restitueren geen (deel van de) contributie. Als je niet direct aansluitend aan beëindiging van je dienstverband een nieuwe functie als inhouse bedrijfsjurist hebt, kan je een verzoek indienen, schriftelijk of per e-mail, voor tijdelijke continuering van je lidmaatschap. Als je tussen 1 januari en 1 juli niet voldoet aan de lidmaatschapscriteria omdat je geen functie als inhouse bedrijfsjurist hebt, kan je lid blijven tot 31 december van dat jaar. Voldoe je tussen 1 juli en 31 december niet en wil je gebruik maken van de dispensatieregeling, dan kan je lid blijven tot 1 juli van het jaar daarop.

Aanvaardt je in die periode een functie die niet kwalificeert voor het lidmaatschap, dan moet  je het NGB daarvan op de hoogte stellen. Je lidmaatschap eindigt dan per direct. Zo nodig neemt het bestuur een beslissing. De contributie over dit jaar blijft verschuldigd.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de statuten en op besluiten van het bestuur.