Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact opnemen met het NGB of met de medewerkers van het NGB-secretariaat. 

NGB

Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Telefoon: 070 349 04 10
E-mail: info@ngb.nl
ABN AMRO: NL61 ABNA 0450 9109 46
KvKnr: 40408074
BTW nr: NL0061.75.326.B.01

Onze contactpersonen

Mr. A.J.E. (Betty) Weijenborg - Meiss
Adjunctsecretaris

Mr. H.G. (Henriette) van Wermeskerken
Bestuursmedewerker

M. (Margreet) Geelen
Secretaresse / managementassistente