Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact opnemen met het NGB of met de medewerkers van het NGB-secretariaat. 

NGB

Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Telefoon: 033 24 734 02
Het secretariaat is bereikbaar op maandag - vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

E-mail:
Voor lidmaatschapsaangelegenheden en wijzigingen in uw gegevens kunt u mailen naar ngb@mos-net.nl
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@ngb.nl.

Het NGB is op dit moment druk bezig met het bijwerken van de ledenadministratie. Hierdoor kan het beantwoorden van uw vragen wat langer duren.

ABN AMRO: NL61 ABNA 0450 9109 46
KvKnr: 40408074
BTW nr: NL0061.75.326.B.01

Onze contactpersonen

Mr. B.E.C. (Barbara) Kröner
Directeur

Mr. H.G. (Henriette) van Wermeskerken
Bestuursmedewerker