Landbouw & Landgebruik

Landbouw & Landgebruik | JDW

BUMPER #5

Terugblik livestream inspiratiesessie september 2021

Doelstelling

Met de tafel landbouw & landgebruik willen we een juridische beweging in gang zetten voor een doelgericht (wettelijk/juridisch/uitvoerings) kader ter ondersteuning van de transitie van boerenbedrijven naar een duurzame (kringloop) bedrijfsvoering. Waarbij we uitgaan van vertrouwen tussen overheid en burger (i.c. de boer), transparantie en ons bewust zijn van de noodzaak tot transitie.

We proberen met praktische oplossingen een bestaande casus van botsend recht of tegenwerkende regels creatief op te lossen, zodat boerenbedrijven niet gehinderd, maar gefaciliteerd worden door het recht.

Klimaattafel bijeenkomsten

2024

 • 26 september 2024, jaarcongres
 • Data volgen

2023

 • 19 januari | casus besproken van De Plaatsen: Betrokken boerenbedrijven die al voorbij de transitie zitten lopen tegen nogal wat juridische hobbels aan in de praktijk. Via feedback vanuit de tafel ondersteunen wij 'De Plaatsen' en de boerenbedrijven.
 • 16 februari | tweede casus besproken van De Plaatsen
 • 19 april
 • Juni | Een andere manier van handhaving als handreiking naar bijvoorbeeld de NVMA en RVO.
  - Met als voorbeeld de AFM die al jarenlang een andere manier van handhaven heeft waarbij er vanuit de beroepsgroep gedacht wordt en meer gericht op risicobenadering dan op maatregelenhandhaving. Hierbij nodigen we een deskundige van de AFM uit en natuurlijk een afgevaardigde van De Plaatsen.
 • 31 oktober | fysiek, overkoepelend met alle klimaattafels

Resultaten

 • De deelnemers hebben samen een brief aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven met een oproep om in de regelgeving voor de sector meer ruimte te laten voor het op een meer duurzame wijze inrichten van het agrarisch bedrijf. Veel regelgeving is nu meer een obstakel dan een stimulans voor een duurzame bedrijfsvoering. 
 • Een advies geschreven aan de Rijksoverheid om wetgeving om te buigen van maatregelgericht naar doelgericht. Door bijvoorbeeld de integratie van risicomanagement in regelgeving willen we het wederzijdse vertrouwen tussen boer en overheid terugbrengen.
 • Een workshop “gras scheuren” heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Stichting Herenboeren, waarbij gekeken is naar ruimte binnen de wet- en regelgeving om de bedrijfsvoering van hun boerenbedrijven de ruimte te geven die nodig is. De uitkomst van de workshop is meegenomen in een concrete casus en succesvol gebleken.
 • Verbonden aan 'De Plaatsen' een initiatief met een praktische insteek, namelijk kennis ontsluiten voor de mensen die de voedseltransitie mogelijk moeten maken; vooral boeren, tuinders en andere makers.
 • Een lid van de Klimaattafel landbouw & landgebruik heeft een artikel geschreven over hoe je als grondeigenaar verduurzaming van je pachter kan stimuleren of zelfs verplichten.
 • Interview door klimaattafel deelnemer over stikstofregels.
 • Artikel geschreven door Flore Groen over: Zo beperk je juridische hobbels voor natuurinclusieve boeren. Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst op LinkedIn.

Voorzitter

flore+groen+x.jpg

Flore Groen

Juridisch adviseur, Bouwteam P&O en Stichting Lenteland, Secretaris NGB Sectie Omgevingsrecht & Sustainability

Klimaattafel deelnemers

Jan Willem vd schans.jpg

Jan Willem van der Schans

Co-Founder bij Task Force Korte Keten en Member of Steering Committee bij EU Rural Networks’ Assembly

Dr. Jan Willem van der Schans kent een brede bedrijfskundige & onderzoekachtergrond, waarbij de focus de laatste jaren op innovatieve korte ketens en stedelijke landbouw is komen te liggen

Geertvdveer_x.jpg

Geert van der Veer

Voorzitter-initiatiefnemer, Stichting Herenboeren

holthuis.jpg

Jan Holthuis, Advocaat/Partner, BUREN Legal

Jan is gespecialiseerd in internationale technologie overdracht, Chinees commercieel- en investeringsrecht, agrarisch recht en internationale arbitrage. Jan is tevens arbiter bij China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Hij is gastdocent aan de Universiteit van Wageningen waar hij Chinees agri-recht doceert. Sinds 2017 is Jan chair van de Agriculture Law Section (ALS) van de International Bar Association

Andres vdvis.jpg

Andreas van der Vis

Jurist, Countus accountants & adviseurs en Secretaris, Vereniging van Agrarisch Recht

profiel-anoniem.jpeg

Henk Hoving

Akkerbouwer in de Noordoost polder en gepensioneerd rijksambtenaar milieubeleid en agrarische wet- en regelgeving

Sluiten