Gebouwde Omgeving

Rik Aertsen

Voorzitter klimaattafel

Rik Aertsen, bedrijfsjurist bij ING, fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit) en bestuurslid NGB

Rik was binnen de Nederlandse Verenging van Banken één van de trekkers bij de ontwikkeling van een modelakte voor de financiering van zonnepanelenprojecten op daken. Publiceerde hierover ook in diverse vaktijdschriften. Juridische problematiek met betrekking tot verduurzaming van vastgoed heeft zijn bijzondere interesse.

Werner Runge

Werner Runge, advocaat, Allen & Overy

Werner is gespecialiseerd in projectfinanciering, in het bijzonder op het gebied van duurzame energieprojecten o.a. ten aanzien van windmolens en zonnepanelen.

Joris vd Bunt

Joris van de Bunt, toegevoegd notaris, QGM Law

Joris heeft voor de Nederlandse Vereniging van Banken een modelakte ontwikkeld waarmee de financierbaarheid van zonnepanelen projecten op daken van (bedrijfs-)gebouwen aanzienlijk is verbeterd.

pernille-van-der-plank.jpg

Pernille van der Plank, adviseur, Houthoff en universitair docent notarieel goederenrecht, Universiteit Utrecht en onderzoeker, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Pernille promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘Natrekking door onroerende zaken’. Haar onderzoek is gericht op goederenrechtelijke vraagstukken bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Jan van Vulpen

Jan van Vulpen, advocaat, Hekkelman

Gespecialiseerd in het omgevingsrecht in het bijzonder op het gebied van duurzame energieprojecten (o.a. Windparken, zonneparken en warmtenetten in de gebouwde omgeving), klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Susan van den Dool

Susan van den Dool, bedrijfsjurist, DWA

Susan heeft als bedrijfsjurist bij ingenieursbureau DWA een brede praktijk op het gebied van verduurzaming. Op projectmatige basis houdt ze zich bezig met de juridische aspecten van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij om het gehele traject: vanaf het ontwerp tot de exploitatie van duurzame energiesystemen.

Tycho Lam

Tycho Lam, advocaat, Hekkelman en docent ruimtelijk bestuursrecht (o.a. Radboud Universiteit Nijmegen en Grotius Academie) 

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is één van de onderwerpen waar Tyco zich op dit moment in het bijzonder mee bezig houdt.

kristel-heemrood-van-dijk.jpg

Kristel van Dijk, bedrijfsjurist, Triodos Bank

Kristel heeft bijzondere interesse voor de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en het Product-as-a-Service model. Heeft onlangs deelgenomen aan de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) over het onderwerp ‘facade-as-a-service’. Heeft ook een publicatie hierover in voorbereiding.

Emil Verheu;

Emil Verheul, universitair docent privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker Wijn & Stael Advocaten

Emil publiceert regelmatig over een breed scala van goederenrechtelijke onderwerpen. Regels van goederenrecht, die circulaire toepassingen in de weg staan, hebben zijn bijzondere interesse.

Aemile van Rappard

Aemile van Rappard, advocaat, Pels Rijcken

Aemile adviseert, doceert en publiceert regelmatig over de juridische aspecten van verduurzaming van vastgoed en huurrechtelijke onderwerpen.

foto-karen-sanderse.JPG

Karen Sanderse, senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, team Duurzaam Bouwen

Karen houdt zich als adviseur bezig met de juridische aspecten van het verduurzamen van de gebouwde omgeving waaronder de uitvoering van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, de programma’s Aardgasvrije wijken en De Renovatieversneller alsmede het verduurzamen van de bestaande utiliteitsbouw. 

Maaike de Wit

Maaike de Wit, vastgoedadvocaat, Straatman Koster en bestuurslid Vereniging Vastgoed Juristen

Gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en omgevingsrecht met bijzondere aandacht en interesse voor verduurzaming. Publiceert daar ook regelmatig over, met name vanuit bestuursrechtelijke kant en het snijvlak met het privaatrecht.

Coen Thomas

Coen Thomas, advocaat, Stek Advocaten (Amsterdam)

Coen adviseert over de contractering, financiering en ontwikkeling van projecten. Zijn focus ligt hierbij op duurzame energie en andere circulaire projecten.