Gestructureerd Intercollegiaal Overleg regio Zuid

Op donderdag 3 oktober 2019 is er een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg voor advocaten in dienstbetrekking in de regio zuid in Eindhoven. 

Gespreksleider: Hannelot van Berckel-Dekker, Advocaat/bedrijfsjurist bij BDO.
Tijdstip: 13.30-16.00 uur
Locatie: BDO Holding B.V., Dr. Holtroplaan 23, 5652 XR in Eindhoven

In een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg staan vraagstukken met betrekking tot je dagelijkse praktijkvoering centraal. Advocaten in dienstbetrekking wisselen hierin met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen over toepassing van het gedragsrecht in bepaalde specifieke situaties, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, de vormgeving van je praktijkvoering, maar ook hoe je een bepaalde zaak hebt opgelost.

De GIO’s worden begeleid door advocaten in dienstbetrekking die een professionele training ‘gespreksleiden’ hebben gevolgd.

Het idee achter deze nog niet verplichte GIO’s (en ook de kwaliteitstoetsing in definitieve vorm) is dat de advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter kunnen werken. We zien het dan ook niet als een verplichting, maar vooral als een mogelijkheid om onderling kennis en ervaring te delen.