Smart Cargo Mainport Programma

Nieuws

Smart Cargo Mainport Programma

donderdag 7 januari 2021

Interview met Bart Pouwels (Head of Cargo Royal Schiphol Group) over Het Smart Cargo Mainport Programma

Zo net voor de kerst heeft de klimaattafel mobiliteit Bart Pouwels geïnterviewd. Bart Pouwels is al 13 jaar werkzaam bij Royal Schiphol Group zijn huidige functie is Head of Cargo. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de luchtvracht op de luchthaven Schiphol. Momenteel is Bart onder andere druk bezig met het vervoer van de COVID-19 vaccinaties.

cargo-smart-group

Wat houdt het SCMP precies in? Welke partijen zijn betrokken en wat is het doel?

Op het gebied van duurzaamheid en innovatie loopt Schiphol voorop in vergelijking met andere luchthavens. Dit komt door het Smart Cargo Mainport Programma (SCMP).

Het Smart Cargo Mainport Programma (SCMP) is ongeveer vijf jaar geleden ontstaan om de initiatieven van de verschillende ketenpartners op het gebied van (innovatief) vrachtvervoer bijeen te brengen, waarbij de luchthaven als neutrale partij fungeert. Schiphol heeft het programma samen met de douane, KLM, ACN en Cargonaut opgezet. Het uiteindelijke doel is om de Mainport Schiphol sneller te laten functioneren, om concurrerend te zijn, maar vooral innovatief en duurzaam.

Kun je twee concrete voorbeelden geven van innovaties die het SCMP heeft gerealiseerd?

De Schiphol Cargo community vormt de slimste cargo hub en garandeert daarbij een duurzame, betrouwbare en veilige operatie voor de (eind)klant. De samenwerking binnen de community is erg belangrijk en wordt door ons gestimuleerd. Recentelijk hebben we twee belangrijke innovatieve stappen gezet binnen het programma.

"Het uiteindelijke doel is om de Mainport Schiphol sneller te laten functioneren, om concurrerend te zijn, maar vooral innovatief en duurzaam." 

(i) Voorheen werd alle ‘vliegexport’ die door een expediteur naar Schiphol werd gebracht gecontroleerd aan de hand van papierwerk. Een fysiek contactmoment was hierbij onvermijdelijk. In tijden van COVID-19 zijn deze fysieke contactmomenten uiteraard zeer onwenselijk. Schiphol is met alle afhandelaren om tafel gegaan om binnen het SCMP te onderzoeken hoe het fysieke contactmoment kon worden voorkomen. Uiteindelijk hebben de afhandelaren hiervoor een protocol opgesteld. Vanaf 1 januari 2021 zal het fysieke contactmoment verdwijnen en wordt er 100% digitaal gewerkt. We hebben dit bereikt met onze afhandelaren door een intentieverklaring te tekenen, waarbij inmiddels ook vele expediteurs zijn aangesloten. We zijn hierin uniek, dat Schiphol op deze manier samenwerkt met haar afhandelaren is bijzonder en wordt gekoesterd.

"De samenwerking binnen de community is erg belangrijk en wordt door ons gestimuleerd." 

(ii) Eind 2019 is de ‘compliance checker’ live gegaan. Goederen die aankomen in het buitenland, bijvoorbeeld in Amerika, moeten aan allerlei wettelijke vereisten voldoen. Luchtvaartmaatschappijen ervaarden dat ze regelmatig niet compliant waren met de geldende wet en regelgeving, waardoor de goederen weer mee teruggenomen moesten worden en de betreffende luchtvaartmaatschappij hiervoor ook nog beboet wordt. De compliance checker is een algoritme met douane-, security- en importgegevens om te controleren of aan de wetgeving van het betreffende land wordt voldaan. Dit heeft er daarnaast voor gezorgd dat de aanlevertijd van vier uur voor vertrek sterk is verkort.

Waar lopen jullie op juridisch vlak tegenaan?

Op Schiphol wordt gewerkt met vijf afhandelaren. Iedere afhandelingspartij heeft zijn eigen protocollen en werkwijzen. Met de afhandelaren wordt daarom gekeken of we een nieuwe passende standaard werkwijze nieuwe kunnen ontwikkelen, die efficiënt is en innovaties, veiligheid en uiteindelijk de duurzaamheid ten goede komt. Het zou fantastisch zijn voor de Schiphol Cargo Community om hierin stappen te kunnen maken.

"Luchtvaartmaatschappijen ervaarden dat ze regelmatig niet compliant waren met de geldende wet en regelgeving, waardoor de goederen weer mee teruggenomen moesten worden..."  

Na het beluisteren van dit interessante initiatief schieten bij ons als leden van de tafel Mobiliteit nog een aantal andere juridische aspecten door ons hoofd. Dit initiatief draagt zeker in COVID-19 tijd bij aan betere arbeidsomstandigheden, de veiligheid van alle mensen in de keten. Tegelijkertijd vraagt dit ook meer aandacht voor alle privacy aspecten en in bijzonder de AVG.

In de keten worden telkens de goederen aan de volgende schakel overgedragen. Welke aansprakelijkheidskwesties spelen hierbij? Vanuit commercieel perspectief, en belangrijk voor het vertrouwen van de markt, is uiteraard de omgang met commerciële informatie en de klantgegevens. Kortom genoeg aspecten om over na te denken. Mocht u als lezer van dit artikel er ideeën over hebben dan gaan wij als tafel Mobiliteit graag met u in gesprek.

Sluiten