Vacature voor congrescommissie Jurist Doet WAT

Nieuws

Vacature voor congrescommissie Jurist Doet WAT

donderdag 16 februari 2023

Jurist Doet WAT (JDW) is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R).

Het volgende congres organiseren?

De gedachte achter het initiatief is dat iedere jurist(e) vanuit zijn of haar eigen (juridische) expertise iets kan bijdragen aan verduurzaming van de economie en de maatschappij. JDW wil juristen aansporen om kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten en voorstellen over de versnelling van verduurzaming met elkaar te delen en/of deze samen te ontwikkelen. Sinds 2020 zijn zeven werkgroepen van juristen (‘Klimaattafels’) actief bezig om het JDW-initiatief invulling te geven en een concrete bijdrage aan de verduurzaming te leveren.

Jurist Doet WAT congres aftermovie 30-sec, 2022

Op 19 mei 2022 vond op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam het eerste JDW-congres plaats. Het congres bood veel inspiratie over verduurzaming en was met ruim 230 deelnemers een groot succes. Het programma bestond uit lezingen, paneldiscussies en workshops georganiseerd door de Klimaattafels.

Op zoek naar zes juristen voor de congrescommissie

Ben jij ook enthousiast geworden door het eerste Jurist Doet WAT congres en wil je meehelpen om het JDW-initiatief verder uit te bouwen? Dan is het organiseren van het tweede Jurist Doet WAT congres in 2024, een congres over duurzaamheid voor heel juridisch Nederland, misschien iets voor jou!
Vindt jij het leuk om:

  • Het tweede JDW-congres in 2024 van A tot Z te organiseren.
  • Hierover inhoudelijk contact te hebben met juristen van de Klimaattafels.
  • Andere juristen te ontmoeten die met verduurzaming bezig zijn.
  • Een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en maatschappij.
  • Medio april 2023 zal de congrescommissie van start gaan.
  • Het idee is dat één van de zes juristen als voorzitter zal fungeren.

Door het eerste JDW-congres is er binnen het NGB al veel ervaring opgedaan met het opzetten van een dergelijk congres. Hier kan natuurlijk op worden teruggevallen. Verder zal nog worden gekeken hoe de congrescommissie door het NGB en/of het OO&R ondersteund kan worden. Dit betreft een onbezoldigde vacature die ook openstaat voor niet-NGB-leden.

Meer weten

Rik Aertsen | rik.aertsen@ing.com
ING | voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving

Jasper Langezaal | jasper.langezaal@siemens.com
Siemens | (mede-)voorzitter Klimaattafel Energie

Sluiten