Legal Project Management

Legal Project Management

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Deelnamekosten: € 435,00,- excl. BTW

Projectmanagement is onderdeel van ons dagelijkse werk. De relatie met de organisatie/opdrachtgever is cruciaal voor elke bedrijfsjurist. Bij elk project moeten de verwachtingen gehaald worden. Op tijd, binnen budget en conform de overeengekomen kwaliteit en zonder onnodige kostenoverschrijdingen, vertraging of stress. De projectmedewerkers moeten weten wat van hen verlangd wordt. Het is aan de projectleider dit duidelijk te communiceren en afwijkingen te beheersen. Legal Project Management (LPM) is hierbij onmisbaar.

Binnen de workshop LPM worden drie hoofdfasen behandeld: De Voorbereiding, de Uitvoering en de Afsluiting (en evaluatie) van een project. De afzonderlijke fasen worden inhoudelijk behandeld en er worden handreikingen voor verbetering gegeven.

In de voorbereidingsfase wordt de scope van het project bepaald en wordt het in tijd gepland, in geld begroot en bemand. De uitkomst is een opdrachtbevestiging naar de organisatie/opdrachtgever. Tijdens de uitvoering wordt binnen de kaders van de opdrachtbevestiging aan het project gewerkt, wordt de voortgang bewaakt en worden afwijkingen gemanaged. Bij de afsluiting wordt bepaald of de verwachte resultaten binnen tijd, budget en bemensing zijn behaald en worden verbeterpunten gedefinieerd voor volgende vergelijkbare projecten.

In elk van de fasen is communicatie van groot belang.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Samenwerken, gedrag en focus in projecten
  • Beheersing van tijd, geld en kwaliteit
  • Monitoren van proces, informatie en communicatie
  • Aanreiking projectmiddelen en -modellen
  • Beïnvloeding en bewaking van de projectvoortgang
  • Afsluiten van een project

Hans Schuurman