Over Decision Making Architect

Decision Making Architect

Joost Maassen neemt je mee in het belang van het 'decision making architect'-principe in conflicten en onderhandelingen. Hij adviseert jou als bedrijfsjurist om tijd te nemen voor grondige waarneming, zorgvuldige beoordeling en vervolgens weloverwogen besluitvorming, ondanks de menselijke neiging tot snelle beslissingen in onzekere situaties. Het vermijden van aannames en het onderzoeken van hypotheses, evenals het bewustzijn van cognitieve biases, zijn cruciaal. Joost moedigt aan om emoties te begrijpen als signalen voor belangrijke behoeften en belangen, terwijl externe besluitvorming architecten zoals mediators en deal facilitators waardevol kunnen zijn om een constructieve context te creëren. Voor bedrijfsjuristen is het van belang om discussies te vermijden en in plaats daarvan te streven naar een dialoog over achterliggende belangen. Het principe is ook toepasbaar in interne conflicten, waarbij het vermijden van standpunten ten gunste van een onderzoekende benadering de weg opent voor betere besluitvorming tussen teamleden.

NOVA_2PO kleur

Meer lezen over decision making?

Op de website van Kyden is een interessant blog te lezen waar dieper op de materie wordt ingegaan.

Programma van Decision Making Architect

Op dinsdag 27 februari:
14:30 - 15:00 Digitale inloop
15:00 - 17:00 Webinar Door Joost Maassen (Kyden)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten