Agenda

9 resultaten

Sectie Omgevingsrecht en Sustainability: tijdens de Masterclass wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke actualiteiten op het gebied van vastgoedrecht. Afwisselend komt zowel het privaatrechtelijke als het omgevingsrechtelijke vastgoedrecht aan de orde.

Meer lezen

Jessica den Outer is als Earth-Centered law expert verbonden aan de Verenigde Naties. Jessica zal het concept van rechten van de natuur introduceren en in gesprek gaan over hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk van de bedrijfsjurist. Een paradigma shif!

Meer lezen

Tijdens een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) wisselen drie tot tien advocaten in dienstbetrekking met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk.

Meer lezen

Tijdens een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) wisselen drie tot tien advocaten in dienstbetrekking met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk.

Meer lezen

In deze NGB Extra bespreken Thijs van der Lugt, GC bij Aalberts, en Steven Storm, partner M&A bij Van Benthem en Keulen onder meer de verschillende vormen van integratie na een overname en de planning van het integratieproces.

Meer lezen

Inmiddels hebben we twee jaar ervaring kunnen opdoen met de WWFT. Per 27 september 2020 is ook de UBO-registerwet in werking getreden. Alle reden voor een nieuwe cursus over de weerbarstige, maar niet minder interessante materie van de WWFT.

Meer lezen