Agenda

Agenda

Het zal u niet zijn ontgaan dat fraude steeds vaker onderwerp in het nieuws is. Toezichthouders en handhavers hebben van het voorkómen en opsporen van fraude de laatste jaren een speerpunt gemaakt. Dit heeft geresulteerd in meer boetes en in meer strafrechtelijke vervolgingen van fraudegevallen.

Meer lezen

Verschillende procesadvocaten en contractenspecialisten belichten vanuit hun praktijkervaring contractuele bepalingen waarover geregeld geprocedeerd wordt. Aansprakelijkheidsclausules, boetebedingen, clausules over verzekeringen en geschilbeslechtingsbepalingen zullen daarbij uiteraard niet ontbreken.

Meer lezen

In deze bijeenkomst gaan we in op de praktische aspecten bij de ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten. Steeds vaker vindt het proces van productontwikkeling plaats aan de hand van nieuwe methodieken.

Meer lezen

In een sfeervolle omgeving, onder het genot van een diner en een glas wijn, praten tien tot twaalf NGB-leden met collega's over actuele onderwerpen en wisselen zij ervaringen uit, onder leiding van een moderator.

Meer lezen

In een sfeervolle omgeving, onder het genot van een diner en een glas wijn, praten tien tot twaalf NGB-leden met collega's over actuele onderwerpen en wisselen zij ervaringen uit, onder leiding van een moderator.

Meer lezen