Agenda

12 resultaten

Joop Joost zal de toehoorders een stukje ‘terug in de tijd’ te nemen en vanaf het jaar 2000 een ruwe schets geven van de ontwikkelingen in duurzaamheid in Nederland (en daarbuiten). Daarbij presenteert hij een aantal observaties vanuit het door Sustainalize uitgevoerde ‘20 jaar MVO in Nederland’.

Meer lezen

Tijdens een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) wisselen drie tot tien advocaten in dienstbetrekking met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk.

Meer lezen

Tijdens een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) wisselen drie tot tien advocaten in dienstbetrekking met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk.

Meer lezen

Tijdens een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) wisselen drie tot tien advocaten in dienstbetrekking met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk.

Meer lezen