Over In en Uit Arbitrage & Ins en Outs over Arbitrage

In en Uit Arbitrage & Ins en Outs over Arbitrage

Onder een arbitrageovereenkomst uitkomen kan relevant zijn i.v.m. (de perceptie van) kosten, verweer tegen een aanspraak en het beperken van verhaalsmogelijkheden. Wel in arbitrage aanspreken kan nuttig zijn om reëel verhaal te kunnen nemen zonder tijdrovende en complexe oproepingsvereisten en met reële mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van een vonnis (zeker buiten Nederland).

Tijdens deze sessie besteden Bas van Zelst en Rogier Schellaars (Van Doorne) aandacht aan de mogelijkheden om van een arbitraal beding af te komen. En, hoe kun je in arbitrage procederen als je het onverhoopt niet of niet goed hebt afgesproken? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, bespreken Rogier en Bas de algemene kaders en belangrijke aandachtspunten bij het voeren van een arbitrage.

Daarnaast staan zij stil bij het stakeholder management – hoe houdt u betrokkenen bij het geschil, getuigen, deskundigen en management aangesloten en gemotiveerd? Vanzelfsprekend komt ook de actualiteit aan de orde t.a.v. aanpassing van gangbare arbitragereglementen en actuele perspectieven op voor- en nadelen van arbitrage.

NOVA_2PO kleur

Programma van In en Uit Arbitrage & Ins en Outs over Arbitrage

Op dinsdag 12 maart:
14:30 - 15:00 Inloop
15:00 - 17:00 Bijeenkomst Door Bas van Zelst (van Doorne), Rogier Schellaars (van Doorne)
17:00 - 18:00 Netwerkborrel

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten