Over Beheersing van digitale risico’s: Europese regelgeving in theorie en praktijk

Beheersing van digitale risico’s: Europese regelgeving in theorie en praktijk

In dit webinar met als insteek de tsunami aan nieuwe Europese regelgeving, die op ons afkomt op het gebied van cyberveiligheid, zal Nynke Bouwer, advocaat bij Stibbe van grof naar fijn toewerken naar wat dit nu betekent voor bedrijfsjuristen binnen de verschillende branches in ons land. Vanuit dat algemene kader wordt met name aandacht geschonken aan de herziene Netwerk- en Informatiebeveiligings-richtlijn (NIS 2), als onderdeel van de Europese digitale strategie, met als nadere uitwerking de Digital Operational Resilience Act (DORA) voor de financiële sector en als tegenhanger de voorgestelde Verordening voor de veiligheid van producten met digitale elementen, de Cyber Resilience Act.

NIS 2 beoogt een einde te maken aan de grote verschillen tussen de lidstaten op het gebied van cybersecurity en cyberweerbaarheid. NIS 2 moet deze verschillen tussen de lidstaten wegwerken om langs die weg een hoger gemeenschappelijk niveau van cybersecurity te bereiken en daarmee de werking van de interne markt te verbeteren. NIS 2 maakt onderscheid tussen ‘essentiële’ (pro-actief toezicht) en ‘belangrijke’ (reactief toezicht) entiteiten. Het aantal sectoren – en daarmee het aantal bedrijven en organisaties – waarop NIS 2 betrekking heeft, wordt met NIS 2 fors uitgebreid. Tijdens het webinar zal worden ingegaan op de vraag wat daarvan de gevolgen zijn als het gaat om de beveiligingsplicht, de meldplicht, incidenten, toezicht en handhaving, (vervolg)sancties en de toegenomen (governance) verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van het bestuur (cybersecurity in the boardroom).

In meer praktische zin zal Nynke ook aandacht schenken aan de omgang met cyberincidenten, ransomware en nut en noodzaak van het verzekeren van cyberrisico’s. 

NOVA_2PO kleur

Lees meer over de DORA en NIS-2 in deze NGB artikelen

Programma van Beheersing van digitale risico’s

Op donderdag 1 juni:
14:30 - 15:00 Digitale inloop
15:00 - 17:00 Webinar

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten