Over Actualiteiten privacy en informatiebeveiliging: DORA gericht op leveranciers

Actualiteiten privacy en informatiebeveiliging: DORA gericht op leveranciers

Sinds januari 2023 is de Digital Operations Resilience Act (DORA) van kracht. DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties hun IT-risico’s beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen.

Met de invoering van DORA vervlechten zich bredere doelstellingen van (ICT-)risicobeheer in belangrijke economische sectoren met de doelstellingen van financiële regulering. Hierdoor wordt de nauwe onderlinge verwevenheid tussen de financiële sector en de bredere economie waar het ICT betreft, meer uitdrukkelijk gethematiseerd in het financieel recht.

Tijdens de presentatie staan deze systemische perspectieven, die DORA niet alleen meegeeft aan toezichthouders, maar ook aan financiële instellingen en ICT-dienstverleners vraagt mee te nemen in verschillende afwegingen in het kader van het ICT-risicobeheer, centraal.

Jan Broekhuizen, Laura Brederveld en Mark Wisse, IT en financial regulatory specialisten van het kantoor Kennedy van der Laan, behandelen een aantal aspecten van DORA waarin deze perspectieven een rol spelen, met daarbij in het bijzonder aandacht voor de positie van ICT-dienstverleners.

Relevante aspecten die besproken worden, omvatten:

  • Het beoordelen of er sprake is van een ''kritieke of belangrijke functie'',
  • Het identificeren van ''ICT-concentratierisico's'',
  • Het vormgeven van testprogramma's waarmee een financiële instelling haar digitale operationele weerbaarheid moet toetsen,
  • De overwegingen die toezichthouders moeten maken bij het aanwijzen van ''kritieke derde aanbieders van ICT-diensten'' die onder rechtstreeks toezicht komen te staan in het kader van het oversightkader dat met DORA wordt ingevoerd.

NOVA_2PO kleur

Sprekers: 

Laura Brederveld | Advocaat | Kennedy Van der Laan (kvdl.com)
Mark Wisse | Advocaat | Kennedy Van der Laan (kvdl.com)
Jan Broekhuizen | Advocaat en Partner | Kennedy Van der Laan (kvdl.com)

Programma van Actualiteiten privacy en informatiebeveiliging: DORA gericht op leveranciers

Op donderdag 2 november:
14:45 - 15:00 Digitale Inloop
15:00 - 17:00 Webinar

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten