Tien redenen om lid te worden

 1. Netwerk van ongeveer 1800 bedrijfsjuristen bij ruim 1000 verschillende ondernemingen, met eigen NGB-LinkedIn groep; gelegenheid tot uitwisseling van kennis, ervaring en best practices met andere bedrijfsjuristen; belangenbehartiging van bedrijfsjuristen;
   
 2. Kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten met sprekers over actuele onderwerpen;
   
 3. Secties op specifieke rechtsgebieden met bijeenkomsten in kleiner verband met sprekers over meer specialistische onderwerpen;
   
 4. NGB Ronde Tafel Diners: unieke gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen met tien à twaalf leden, onder leiding van een moderator;
   
 5. NBG workshops (vaardigheden), toegespitst op de bedrijfsjurist, alleen voor NGB-leden;
   
 6. De Bedrijfsjurist: magazine voor NGB-leden, verschijnt vijf keer per jaar, met informatie over de bijeenkomsten, interviews met leden, columns over juridische onderwerpen en nieuws;
   
 7. NGB Reeks: op de bedrijfsjuridische praktijk toegespitste boekjes, speciaal voor het NGB geschreven door advocaten van gerenommeerde kantoren in samenwerking met het NGB; verschijnen ieder jaar, uitsluitend toegezonden aan NGB-leden
   
 8. Voor advocaten in dienstbetrekking: het  model kantoorhandboek en gelegenheid om opleidingspunten te halen;
   
 9. Speciale opleidingen voor beginnende bedrijfsjuristen (Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, SBB en voor bedrijfsjuristen met minimaal tien jaar ervaring: Senior Legal Counsel Academy, SLCA): voorrang bij toelating tot de opleiding voor NGB-leden;
   
 10. Lage contributie: goede prijs/kwaliteitverhouding; aan het overgrote deel van de bijeenkomsten en activiteiten zijn geen kosten verbonden; korting op cursussen en studiedagen van andere organisaties.