FAQ Lidmaatschap NGB

Hoe word ik lid van het NGB?
U vraagt het lidmaatschap aan met het aanvraagformulier op deze website. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u onder 'Word lid'. 

Hoe geef ik een wijziging door?
Wijzigingen in uw gegevens zoals een nieuwe werkgever, nieuw e-mailadres etc. geeft u door via ngb@mos-net.nl of 033 24 734 02.

Hoe en wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?.
U kunt uw lidmaatschap per e-mail of schriftelijk opzeggen bij het secretariaat (ngb@mos-net.nl). Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Ontvangen wij uw opzegging voor 1 december, dan eindigt uw lidmaatschap met ingang van het daarop volgende kalenderjaar. Voldoet u niet meer aan de lidmaatschapscriteria, dan moet u het secretariaat daarvan op de hoogte stellen. Uw lidmaatschap eindigt dan direct.

Wij bevestigen de opzegging van het lidmaatschap per e-mail. Ontvangt u geen e-mail, dan vragen wij u zelf even contact op te nemen.

De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd, ongeacht het moment van opzegging of van het einde van het lidmaatschap. Wij restitueren geen (deel van de) contributie.

Kan mijn bedrijf lid worden van het NGB?
Nee, het lidmaatschap is altijd persoonlijk.

Als ik geen bedrijfsjurist meer ben, kan ik dan lid blijven van het NGB?
Nee, het NGB is alleen voor inhouse bedrijfsjuristen. Als u niet meer inhouse als bedrijfsjurist werkt, moet u dit per e-mail doorgeven aan het secretariaat. Dat geldt ook als u als interimjurist werkt en tijdelijk geen inhouse opdracht heeft. U kunt het bestuur per e-mail voor maximaal 1 jaar dispensatie vragen van de verplichting als bedrijfsjurist inhouse werkzaam te zijn, mits u op zoek bent naar een baan als inhouse bedrijfsjurist. In andere gevallen wordt uw lidmaatschap beëindigd.