FAQ Contributie

Hoe hoog is de contributie?
Voor 2020 bedraagt de contributie € 175,-- excl. BTW. De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.

Wat is het bankrekeningnummer van het NGB?
NL61 ABNA 0450 9109 46

Over welke periode is contributie verschuldigd?
De contributie wordt geheven per boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Ook als u later in het jaar lid wordt, of het lidmaatschap beëindigd wordt, bent u de contributie over het volledige boekjaar verschuldigd. Wij restitueren geen (deel van de) contributie.

Is het NGB BTW-plichtig?
Ja. Tegenover de contributie staan door het NGB voor haar leden georganiseerde diensten zoals bijeenkomsten en symposia.

Kostenplaats
In uw gegevens in de ledenadministratie kunt u een kostenplaats opgeven voor de contributie. Deze wordt dan op uw factuur vermeld.

Ik wil de contributie betalen, maar ben mijn factuur kwijt.
U kunt uw factuur opvragen door een e-mail te sturen naar ngb@mos-net.nl.

Hoe wordt de contributie gefactureerd? 
Het NGB stuurt facturen per e-mail. U kunt in uw gegevens in de ledenadministratie aangeven naar welk e-mailadres de factuur voor de contributie moet worden gestuurd. Als een e-mailadres van de factuurafdeling van het bedrijf waar u werkt is opgegeven, wordt de factuur gestuurd naar deze afdeling met vermelding van uw naam.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de contributie omdat het NGB lidmaatschap een persoonlijk lidmaatschap is. Voor de adressering wordt gebruik gemaakt van de gegevens die u bij de zakelijke gegevens heeft opgegeven in het aanmeldingsformulier of dat u bij verandering van werkgever in uw gegevens heeft aangepast. Zorg daarom dat die up to date zijn.

Betalen met i-DEAL
Het is mogelijk de contributie met i-DEAL te betalen. De betalingen worden afgewikkeld via Curo Payments B.V.