Gestructureerd Intercollegiaal Overleg regio Utrecht

Op 23 oktober is er een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg voor advocaten in dienstbetrekking uit de regio Utrecht.

Gespreksleider: Barbara Polman, legal counsel/advocaat A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V.
Tijdstip: 13.00-16.00 uur.
Locatie A.S. Watson B.V., Nijborg 17, Renswoude

In een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg staan vraagstukken met betrekking tot je dagelijkse praktijkvoering centraal. Advocaten in dienstbetrekking wisselen hierin met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen over toepassing van het gedragsrecht in bepaalde specifieke situaties, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, de vormgeving van je praktijkvoering, maar ook hoe je een bepaalde zaak hebt opgelost.

De GIO’s worden begeleid door advocaten in dienstbetrekking die een professionele training ‘gespreksleiden’ hebben gevolgd.

Het idee achter deze nog niet verplichte GIO’s (en ook de kwaliteitstoetsing in definitieve vorm) is dat de advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter kunnen werken. We zien het dan ook niet als een verplichting, maar vooral als een mogelijkheid om onderling kennis en ervaring te delen.