Verduurzaming van commercieel vastgoed symposium

Tijdens het symposium op 10 mei staat het verduurzamen van de bebouwde omgeving centraal. Verschillende sprekers behandelen de relevante wetgeving en actuele ontwikkelingen. 

Het symposium wordt georganiseerd door de Radboud Universiteit, mede-initiatiefnemer van het 'Jurist Doet Wat.' 

Inschrijven kan via de website.