Twee nieuwe bestuursleden

Wij verwelkomen twee nieuwe bestuursleden. Het NGB-bestuur bestaat daarmee uit tien personen.

Op de algemene vergadering van donderdag 26 januari werden Soroush Aazami, Head of Legal for the Conventional Division, Chief of Staff Strategy & Marketing department bij Signify en Lisette Hoytema van Konijnenburg, advocaat in dienstbetrekking bij Tata Steel, als nieuwe bestuursleden benoemd. Lisette bezoekt jaarlijks veel van onze bijeenkomsten en neemt deel een van onze GIO groepen. Soroush zal de taken overnemen van onze penningmeester Jeroen in de aankomende transitiefase tussen deze bestuursleden.

De twee vacatures ontstonden door het vertrek van oud-voorzitter Arnold Brakel en aanstaande vertrek van penningmeester Jeroen Seligmann.

Lisette Hoytema van konijnenburg
Soroush Aazami.jpg