'Should company lawyers do more on climate risk?' (FT)

De Bedrijfsjuristen Monitor, het event dat het NGB elk jaar met Houthoff organiseert en dat dit jaar op 13 mei plaatsvond, krijgt ook internationaal aandacht. De Financial Times publiceerde een artikel over de rol van de bedrijfsjurist bij de klimaatverandering met verwijzingen naar de Bedrijfsjuristen Monitor. Should company lawyers do more on climate risk?