Senior Legal Counsel Academy: vijfde editie

De Senior Legal Counsel Academy (SLCA) is in het najaar van 2017 van start gegaan. De opleiding voor bedrijfsjuristen met meer dan tien jaar ervaring is door het NGB en haar leden enthousiast ontvangen. Recent begon de vijfde editie.

Bent u een ervaren bedrijfsjurist en wilt u doorgroeien naar een strategische positie binnen de organisatie? De SLCA is speciaal ontwikkeld voor ervaren bedrijfsjuristen en richt zich op leiderschap, strategie, boardroom dynamics, ethiek en management. De opleiding helpt de deelnemers om de brug te slaan van de functie van juridisch professional naar de positie van trusted advisor. Onder leiding van ervaren general counsel en trainers wordt gewerkt aan het persoonlijk vermogen van de deelnemers om zich als een volwaardig gesprekspartner van bestuur en hoger management te positioneren. De SLCA bestaat uit vijf trainingsdagen waarin de eigen praktijk, aan de hand van concrete casuïstiek, centraal staat.

Met inmiddels vier afgeronde edities neemt de SLCA een waardevolle plek in binnen de opleidingswereld van de bedrijfsjurist. Continu wordt de opleiding geoptimaliseerd. Alumni van de opleiding kijken zeer positief terug. Meermaals geven deelnemers aan dat de opleiding de verwachtingen overtreft.

 

Met name ervaren de alumni de coherente combinatie van inhoudelijkheid en praktijkgerichtheid in het curriculum als positief. Deelnemers vinden de geboden onderwerpen zinvol voor de beroepspraktijk en kunnen het geleerde direct in de praktijk brengen. Uniek wordt ook de mogelijkheid ervaren om te kunnen sparren met ervaren general counsel.

Het NGB, het CPO en Dialogue bieden de SLCA gezamenlijk aan. Ook in 2020 zal de SLCA weer van start gaan en wel op 5 maart a.s. Kijk voor meer informatie over de opleiding op www.seniorlegalcounselacademy.nl of neem contact op met Franca Brugman, opleidingsmanager SLCA (slca@cpo.ru.nl / 024 – 361 24 09). Inschrijven kan via de website.