Nieuwe NGB-sectie: Privacy

Martine Passier, hoofd juridische zaken Sportfondsen Nederland BV, en Jurriën Deckers, senior bedrijfsjurist bij stichting Accolade, hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe NGB sectie: Privacy.

De Sectie Privacy heeft als doel haar leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, dat met de implementatie van de AVG en de invoering van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in een stroomversnelling is gekomen. De AVG werd al in 2016 gepubliceerd, om organisaties binnen de EU de ruimte te bieden hun privacybeleid in de twee jaar tot de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 aan te scherpen en op orde - in overeenstemming met de AVG - te brengen. Het eind van nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is nog niet in zicht.

Omdat elke onderneming – groot en klein – gehouden is om de AVG te implementeren leent dit onderwerp zich bij uitstek voor een brede kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, best practices en do’s & dont’s. Welke voetangels en klemmen zijn wij tegengekomen en hoe zijn wij daarmee omgegaan?

De Sectie bepaalt in samenspraak met haar leden welke onderwerpen worden besproken tijdens bijeenkomsten die tenminste tweemaal per jaar worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een praktijkgerichte bijeenkomst zal plaatsvinden en een bijeenkomst rondom een beleidsmatig onderwerp of een actuele ontwikkeling.

Martine Passier

Jurriën Deckers

Doorgaans zullen tijdens de bijeenkomsten externe sprekers worden uitgenodigd, die het onderwerp zullen uitdiepen. De bijeenkomsten van de Sectie vinden plaats op wisselende locaties. Tijdens de bijeenkomst zal voldoende gelegenheid zijn tot interactie, discussies, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen tussen de aanwezige leden onderling en ook met de sprekers.

Als NGB-lid kunt u zich voor de Sectie Privacy aanmelden op www.ngb.nl. Na inloggen gaat u naar ‘Mijn profiel’, naar ‘Secties’, waar u de sectie kunt aanvinken.