Nieuwe bestuursleden: Roderick Verstegen en Geerte Hesen

Op de algemene vergadering van 13 juni jl., voorafgaand aan de zomerbijeenkomst,  traden Michiel van den Bosch en Michiel Thierry af als bestuursleden. De vergadering benoemde Roderick Verstegen en Geerte Hesen in hun plaats.

Roderick Verstegen is senior legal counsel bij EBN B.V. Geerte Hesen is Head of Legal Personal Health bij Philips. Beiden zijn voor drie jaar benoemd. Jean Schreurs is herbenoemd als bestuurslid voor drie jaar. 


Roderick Verstegen


Geerte Hesen