Nieuw bestuurslid NGB - Sebastiaan ter Wee

Tijdens de algemene vergadering van 28 september jl., trad Jean Schreurs af als bestuurslid. De vergadering benoemde Sebastiaan ter Wee in zijn plaats. Sebastiaan ter Wee is Group Chief Privacy Officer bij Aegon N.V. Hij is voor drie jaar benoemd.

Martha Zandbergen is herbenoemd als bestuurslid voor drie jaar.