Vanuit het initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ publiceren wij vanaf nu nieuwsberichten en inhoudelijke artikelen, aansluitend bij de verschillende thema’s van onze klimaattafels. 

JDW Nieuws vindt u onder de tab 'JURIST DOET WAT.' 

‘JURIST DOET WAT.’ PUBLICEERT!