Innovatie en technologie - NGB Reeks VIII

Tijdens het Seminar Innovatie & technologie op 24 september a.s. wordt deel VIII in de NGB Reeks gepresenteerd. Alle NGB-leden krijgen dit handzame boekje met tips & tricks voor de praktijk van de bedrijfsjurist opgestuurd. Voor het seminar, dinsdagmiddag in de Caballerofabriek in Den Haag, was het maximum aantal aanmeldingen van 250 snel bereikt. Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

Maar ook wie er niet bij kan zijn, wordt door het boekje wegwijs gemaakt in de wereld van innovatie en technologie. Advocaten van het Innovation, Privacy & Technology team van Pels Rijcken geven inzicht in de juridische vraagstukken op dit terrein.