The Hague Rules - 12 december Vredespaleis

Op 12 december a.s. worden The Hague Rules on business and Human Rights Arbitration ten doop gehouden in het Vredespaleis, ten overstaan van Minister Sigrid Kaag (onder voorbehoud). De bijeenkomst duurt van 14.00 u. tot 17.30 u. en wordt gevolgd door een receptie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het The Hague Rules-project van het CILC (Center for International Legal Cooperation) heeft betrekking op arbitrage tussen ondernemeringen en partijen (werknemers of derden), die menen geschaad te zijn in hun mensenrechten door het handelen van die ondernemingen of hun leveranciers. Het project heeft twee doelen: enerzijds het bieden van een meer flexibele en beter controleerbare procedure voor het oplossen van problemen tussen ondernemingen en de partijen die menen in hun mensenrechten geschaad te zijn door het handelen van de onderneming en, anderzijds, het bieden van een adequate dispute resolution methode in de supply overeenkomsten tussen de sourcing company en de supplier, die in toenemende mate compliance vergen door de supplier met de eisen op mensenrechten gebied.

NGB-leden die bij deze materie zijn betrokken, zijn van harte uitgenodigd de lancering van de Hague Rules bij te wonen. De bijeenkomst is m.n. interessant voor wie zich bezig houdt met legal, sustainability, compliance of sourcing. 

U vindt hier de uitnodiging voor de bijeenkomst (anders dan in de tekst staat is Minister Sigrid Kaag aanwezig - onder voorbehoud). U kunt u hier direct aanmelden.  Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina op de CILC website.