De Bedrijfsjurist verschijnt binnenkort

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van De Bedrijfsjurist van dit jaar. Hierin onder meer een terugblik op het NGB Nieuwjaarsseminar met Cees van Dam en Eric-Paul Schat. Wat is de rol van de bedrijfsjurist in sustainability en mensenrechten? Wat denken bedrijfsjuristen daar zelf over?

Verder onder meer een vraaggesprek met Geerte Hesen en Roderick Verstegen, bestuursleden sinds juni 2019. Wat doen ze, wat is hun achtergrond, en hoe zien zij het NGB? 

Eric-Paul Schat (links) en Cees van Dam (rechts)