’Het NGB zorgt dat leden elkaar vinden’

Nieuws

’Het NGB zorgt dat leden elkaar vinden’

woensdag 10 januari 2024

De NGB-sectie Omgevingsrecht heeft een nieuw bestuur. Jennine Panneman en Annet Blokhuis namen het stokje over van Renske van Ekdom en Flore Groen. Renske richtte deze sectie op in 2014. Jennine en Annet zien er naar uit om leuke en informatieve bijeenkomsten voor zoveel mogelijk NGB-leden te organiseren. ’Daarin moeten we bovenop de actualiteit zitten.’
Jennine Panneman (omg r)Terschelling v

Jennine Panneman, Port of Amsterdam, is begonnen als bestemmingsplanjurist bij de gemeente Roosendaal en Nispen. Daarna werkte zij een tijd als adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in Den Haag. Inmiddels moeder van twee jonge kinderen vond zij een baan bij de gemeente Amsterdam als jurist Ruimtelijke Ordening.

‘Ik werk nu 17 jaar bij Havenbedrijf Amsterdam als bedrijfsjurist publiekrecht. Dat is zeer veelzijdig en relevant. In grote lijnen komt mijn werk erop neer dat ik – samen met collega’s van ruimte, strategie en van commercie – ervoor probeer te zorgen dat het vestigingsklimaat voor bedrijven in ons haven- en industriegebied optimaal blijft. Zo heb ik meegewerkt aan de planvorming voor de nieuwe zeesluis en de relevante bestemmingsplannen. En we bewaken onze ‘milieuruimte’ rondom het haven- en industriegebied. Die milieuruimte is nu des te belangrijker om de energietransitie te kunnen laten slagen; denk aan geluid, stof en omgevingsveiligheid. Daarnaast bewaken we ook de belangen van de scheepvaart in en rond het havengebied.’

Annet Blokhuis (omg r)

Annet Blokhuis werkt sinds april van dit jaar als omgevingsrechtjurist bij Vattenfall. Hiervoor was zij veertien jaar advocaat, eerst vier jaar in Utrecht (Bosselaar & Strengers) en daarna tien jaar in Amsterdam (Van Doorne NV).

‘Vanaf het begin heb ik in de vastgoedwereld gewerkt en daar waar ik eerst 50/50 bestuursrecht en civiel recht deed, ging de focus steeds meer naar ruimtelijke ordening en milieu. Bij Vattenfall ben ik de wereld meer en meer aan het ontdekken. In de korte tijd dat ik er werk heb ik het idee alle hoeken van het bedrijf te hebben gezien: planschade- en nadeelcompensatieverzoeken, oprichting windparken, oprichting zonneparken, aanleggen en verleggen van warmteleidingen, wijzigingen binnen onze inrichtingen, Woo-verzoeken, subsidies, werkelijk de volle breedte van het omgevingsrecht. En dat vind ik ontzettend leuk!’

Sinds wanneer ben je lid, en waar staat het NGB voor, volgens jou?

Jennine: ‘Ik ben lid van het NGB sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf in 2013. Het NGB is belangrijk voor mij om ook contacten buiten het werk zelf te hebben. Het verbreedt de blik. Ik kom uit de hoek van de overheid en vind het leuk om mensen uit het bedrijfsleven en de advocatuur te ontmoeten.’

Annet: ‘Ik ben sinds de zomer lid en heb nog geen enkele bijeenkomst meegemaakt, dus in die zin is dit een flinke sprong in het diepe. Gelukkig doe ik het samen met Jennine die al veel langer meeloopt. Ik zie de meerwaarde van het NGB in het overkoepelende karakter: bedrijfsjuristen die binnen één sectie ervaringen delen vanuit hun werkomgeving. Dat lijkt me ontzettend leerzaam en gezellig.’

Wat vind jij mooi aan het vak bedrijfsjurist?

Jennine: ‘Het Havenbedrijf is een schakel tussen de overheid en het bedrijfsleven. Wij hebben een eigen belang als NV, maar houden tegelijkertijd ook zo veel mogelijk oog voor de belangen van de overheid en van de bedrijven. Een goed vestigingsklimaat is tenslotte in het belang van veel partijen. De bedrijfsjurist wordt bij uitdagende, interessante dossiers betrokken – je verveelt je nooit.’

Annet: ‘Ook het vak van bedrijfsjurist moet ik natuurlijk nog verder ontdekken, maar wat me er in aantrok, blijkt echt waarheid: je draait mee in een bedrijf, bent daar onderdeel van en daardoor dus heel betrokken bij alle stappen in een proces. Je bouwt samen met je team aan het bedrijf en de doelstellingen. Je kent het bedrijf goed en kunt daarom heel goed de belangen in kaart brengen en die voor het voetlicht brengen. Je bent goed op de hoogte van hoe de samenleving tegen je bedrijf aankijkt en wat je binnen het bedrijf daarmee doet. Je kent de waarden van het bedrijf en de doelstellingen, en daar handel je naar in je werk.‘

Welke ontwikkelingen zie je in het vak?

Jennine: ‘Doordat er zoveel communicatiemogelijkheden zijn valt de noodzaak om elkaar in het echt te spreken en elkaar dus beter te leren kennen weleens weg. Juist de wereld van de ruimtelijke ordening is de afgelopen decennia behoorlijk ingewikkeld geworden. Het NGB helpt om de kennis op peil te houden en biedt mogelijkheden om elkaar te vinden.’

Annet: ‘Het omgevingsrecht is enorm in ontwikkeling, ook vanwege Europese wetgeving. En laten we de nieuwe Omgevingswet niet vergeten. Ook burgers en milieuorganisaties weten de weg naar de rechter te vinden en brengen grote thema’s aan de orde. Je moet ontzettend up to date zijn op veel verschillende vlakken die ook vaak in elkaar ingrijpen. Daarin faciliteert het NGB.’

Hebben jullie specifieke plannen voor de sectie?

Jennine: ‘Ik wil extra mijn best doen om leuke en informatieve bijeenkomsten voor een breed publiek te organiseren, waar zo veel mogelijk leden graag naartoe komen, ook juristen met een andere oriëntatie dan het publiekrecht.’

Annet: ‘Specifieke plannen vergen inzicht in het hoe het altijd ging, en dat inzicht heb ik nog niet. Wat ik vooral wil, is dat er relevante bijeenkomsten komen waar mensen dingen leren en elkaar kunnen ontmoeten. Daarin moeten we bovenop de actualiteit zitten.’

Jennine Panneman (61) woont met haar man in Amsterdam. Hun twee inmiddels uitwonende dochters wonen ook in de stad. Op haar werk is Jennine behalve jurist ook vertrouwenspersoon. Het geeft haar extra energie om haar collega’s te kunnen helpen. 
Jennine fietst graag en doet al jaren met veel plezier aan wielrennen (gedurende zomertijd elke woensdagavond training met Vrouwenwielrennen Amsterdam), mtb’en en ‘gravelen’ (op de gravelfiets), en gaat graag op fietsvakantie naar Frankrijk.
‘Een paar jaar geleden heb ik een piano gekocht en ben ik – na een pauze van 40 jaar - weer op pianoles gegaan. Een leuk alternatief voor TV-hangen.’

Annet Blokhuis (38) woont samen met haar man en twee zoontjes (5 en 2,5) in Amsterdam, in de wijk Slotermeer. Haar man is muzikant en pianoleraar (niet de pianoleraar van Jennine toevallig). Naast haar werk is Annet actief in de kerk: de Protestantse Kerk Amsterdam, locatie Indische Buurt (Elthetokerk). Een kerk waar van alles gebeurt: een kerk en een buurthuis ineen. Annet is voorzitter van het bestuur en dat brengt aardig wat werk met zich mee. ‘Naast mijn jonge gezin, werk, familie en vrienden houd ik niet genoeg tijd over om iets zo structureel te doen dat ik het een hobby kan noemen. Vooralsnog loop ik in mijn vrije tijd het liefst met mijn kindjes door Artis.’

Tekst: Henriette van Wermeskerken

Sluiten