Voldoet ons contractenrecht nog? Wetenschappelijk onderzoek

Nieuws

Voldoet ons contractenrecht nog? Wetenschappelijk onderzoek

dinsdag 18 oktober 2022

Draag bij aan wetenschappelijk onderzoek!

Transacties die vroeger op de achterkant van een bierviltje werden gesloten, worden nu neergelegd in duimdikke contracten. En de indruk bestaat dat die contracten niet alleen steeds dikker worden, maar ook steeds juridisch inhoudelijk gecompliceerder. Als dat inderdaad het geval is, dan rijst een aantal interessante vragen: leidt deze ontwikkeling tot hogere transactiekosten? Is het überhaupt een wenselijke ontwikkeling en, zo ja, leiden omvangrijke contracten dan tot minder of juist tot meer geschillen?

Deze vragen vormen onderwerp van wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht. Het NGB verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek en daarom bieden wij onze leden de gelegenheid om via de onderstaande link een enquête in te vullen. Daarin wordt verzocht jouw ervaringen te delen over dit onderwerp. Je kan de enquête zowel geanonimiseerd als niet-geanonimiseerd invullen.

Je hebt ook de mogelijkheid om (model)contracten te uploaden. Het doel daarvan is om de onderzoekers in staat te stellen om te beoordelen of deze contracten bepalingen bevatten die contraproductief werken. Een kort voorbeeld kan dit verduidelijken: wie in een inkoopcontract als opdrachtgever opschrijft dat de verkoper aansprakelijk is “indien hij toerekenbaar tekortschiet”, doet zichzelf tekort omdat het op grond van de wet niet aan de opdrachtgever is om in een dergelijk geval de toerekenbaarheid te stellen, maar het aan de tekortschietende partij is om zich op overmacht te beroepen. In deze situatie was de opsteller van het contract dus beter af geweest indien hij met betrekking tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in het geheel niets in de overeenkomst had opgenomen. De onderzoekers gaan op zoek naar dergelijke clausules en geven daar desgewenst een terugkoppeling van.

Het invullen van de enquête kost je niet meer dan circa 15 minuten en je levert daarmee een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het (commerciële) contractenrecht.

Sluiten