In de Schijnwerper | Tobias Oversteegen

Nieuws

In de Schijnwerper | Tobias Oversteegen

dinsdag 28 juni 2022

Sinds Tobias Oversteegen Legal counsel is bij Renewi, realiseert hij zich hoe divers en complex de reis is die afval aflegt. Vorig najaar deed hij mee aan een run om zwerfafval op te ruimen op een marathontraject.

Tobias Oversteegen Naam: Tobias Oversteegen
Leeftijd: 39
Bedrijf: Renewi
Functie: Legal counsel

Wanneer en hoe ben je bij het bedrijf waar je werkt gekomen, en wat waren je vorige functies?

Na vier jaar in de advocatuur, bij AKD, stapte ik  over naar het bedrijfsleven. Want door mijn ervaring als advocaat kreeg ik het idee dat het werken als adviseur binnen een bedrijf zelf in plaats van ‘op afstand’ als advocaat me meer voldoening zou geven.

De overgang van de advocatuur naar ExxonMobil was boeiend omdat ik daar terecht kwam in een enorm omvangrijke organisatie met een heel duidelijke structuur en een bewezen en sterke positie van de juridische afdeling. Binnen ExxonMobil hield ik me bezig met de retailorganisatie in Nederland (Esso tankstations). Daarna maakte ik de overstap naar Jumbo Supermarkten.

Die overgang naar Jumbo was eigenlijk veel groter dan de overgang tussen advocatuur naar bedrijfsleven, omdat bij Jumbo de juridische afdeling op dat moment in de startblokken stond. Binnen de dynamische omgeving van een sterk groeiend familiebedrijf moest die haar plek nog vinden en verdienen. Het was erg leuk en leerzaam om daaraan mee te werken.

Vervolgens kwam drie jaar geleden Renewi op mijn pad. Renewi is vijf jaar geleden ontstaan uit de fusie van twee gelijkwaardige bedrijven in afvalverwerking: Shanks en Van Gansewinkel. Renewi was door de fusie in één klap twee keer zo groot geworden. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt.

Heb je een specifiek aandachtsgebied en wat vind het leukste aspect van je werk?

Ik houd me met veel rechtsgebieden bezig maar commerciële contracten vormen toch wel de rode draad. Het begint bij contracten met bedrijven waar afval ontstaat, dat zijn onze klanten. Uiteindelijk zetten wij verwerkt afval en daaruit gemaakte producten af bij anderen. Ik help de business bij de contracten van de ‘voorkant’ tot en met de ‘achterkant’.

Daarnaast heeft het mededingingsrecht altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Green Collective is een project waarin dit rechtsgebied een grote rol speelt. Hierbij werkt Renewi met andere spelers uit de afvalbranche samen met als doel een schonere, veiligere binnenstad, door minder vrachtwagenverkeer.

Wat is typerend voor het bedrijf waar je werkt?

Voordat ik bij Renewi werkte was afval een voor mij onbekend terrein. Het is enorm interessant hoe divers en complex de reis is die afval aflegt. Renewi streeft er naar om waarde uit afval te verkrijgen en het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn waarbij duurzaamheid centraal staat door bijvoorbeeld zo min mogelijk afval te laten verbranden of storten.

Renewi heeft duidelijke doelen gesteld op het vlak van duurzaamheid en kan in de verduurzaming van de samenleving een belangrijke rol spelen. Daarvoor moeten we steeds kritischer kijken naar de afvalstromen die we met zijn allen produceren. Hoe kunnen we daar slimmer en zuiniger mee om gaan? Bij collega’s zie ik echte gedrevenheid om hier een bijdrage aan te leveren en ik kan gelukkig ook mijn steentje bijdragen door bij diverse vernieuwende projecten voor de juridische fundering te zorgen.  

Kun je een anekdote vertellen van iets dat je meegemaakt hebt tijdens je loopbaan als bedrijfsjurist?

In het najaar van 2021 opende Koning Willem-Alexander de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie op een Renewi-locatie in Amsterdam. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens zet Renewi deze afvalstroom in vergisters om in biogas. De bio-LNG-installatie werkt het biogas op tot bio-LNG waarop bijvoorbeeld vrachtwagens kunnen rijden. Samen met partners Nordsol en Shell hebben we veel werk verzet om dit voor elkaar te krijgen. Voor mijzelf was deze dag een mooie mijlpaal na een intensief onderhandelingstraject.  

Waarin onderscheidt de juridische afdeling van jouw bedrijf zich van juridische afdelingen van andere ondernemingen (bijvoorbeeld best practices)?

Renewi zit in een overgangsfase waarbij we met veel innovatieve projecten bezig zijn (waste-to-product) en ook hopen te groeien via M&A. Dit vraagt van het legal team ook specialisatie, blijven leren en gedrevenheid.

Welke gebeurtenis uit de afgelopen tijd (binnen of buiten je werk) heeft indruk op je gemaakt en waarom?

Als je in de afvalbranche werkt word je je nog meer bewust van het feit dat de samenleving teveel afval produceert door de hele productieketen heen. Je realiseert je ook dat bij de consument een (gedrags-)verandering nodig is. In oktober 2021 deed ik mee aan de Renewi Plogging Run waarbij vrijwilligers het traject van de Marathon Eindhoven schoonmaken door te joggen en tegelijk zwerfafval op te ruimen. Aan de ene kant blijft het heftig om te zien hoeveel afval op straat belandt, maar aan de andere kant zie je dat er ook een groeiende groep  mensen is die een schonere omgeving willen en zich daar ook voor inzetten.

Wie staat de volgende keer in de Schijnwerper?

Marie-Thérèse Kievits (Ampelmann Operations)

Sluiten