‘Een community van bedrijfsjuristen’

Nieuws

‘Een community van bedrijfsjuristen’

maandag 6 november 2023

Met ingang van 1 juni 2023 heeft de sectie Privacy een nieuw bestuur: Anny Ho, Manager Data Privacy & Protection Europe bij Lucid Motors, en Niels Smoor, Legal Counsel & Privacy Officer Continental Europe & Africa bij Sedgwick. We maken kennis met Anny en Niels via een vraaggesprek.

Portret_Niels en Anny-def

Waar staat het NGB voor, volgens jou?

Anny: ‘Toen ik in het begin van mijn carrière lid werd van het NGB, was ik gelijk enthousiast. Ik deed veel kennis op, leerde mede-bedrijfsjuristen met allerlei achtergronden kennen, en deed de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, die het NGB mede organiseert. Een waardevolle opleiding: én juridisch inhoudelijk, én met een focus op soft skills als onderhandelen en presenteren. Ik bewandelde een niet-traditioneel pad en ging vervolgens de advocatuur in. Toen ik daar begin dit jaar afscheid van nam en weer aan de slag ging als bedrijfsjurist, werd ik direct weer lid van het NGB. Het NGB is niet alleen een vereniging, maar ook een community die juristen van elk rechtsgebied en sector bij elkaar brengt om kennis en ervaringen te delen met elkaar en te netwerken. Ben je bedrijfsjurist, dan hoor je bij het NGB.'

Niels: ‘Het NGB is een organisatie die tegen een zeer beperkt bedrag een grote waarde levert voor de leden. De geboden mogelijkheden zijn van hoog niveau tegen aantrekkelijke prijzen. Het NGB zet zich ook duidelijk in voor de leden, o.a. door de NGB-Reeks, een serie uitgaven met informatie over een actueel en relevant onderwerp, zoals het laatste deel over ESG.’

Wat vind jij mooi aan het vak bedrijfsjurist?

Anny: ‘Als bedrijfsjurist zit je dichtbij de business en daarom kun je goed meedenken. Je adviezen en beslissingen hebben direct impact. Ik stem de visie en strategie voor mijn team daarom af op de businessvisie en -strategie om het maximale voor de business te kunnen betekenen. Als bedrijfsjurist ben je niet alleen juridisch inhoudelijk bezig, maar je bent ook een risk manager die praktisch balanceert tussen compliance en risk. Daarnaast heb je ook te maken met interne en externe politiek, daar moet je goed mee kunnen omgaan. Als bedrijfsjurist zijn soft skills zoals presenteren, overtuigen en onderhandelen daarom erg belangrijk. Mooi aan de rol als bedrijfsjurist is dat je aan het begin van een project of initiatief wordt betrokken en je daarom problemen aan de voorkant kan oplossen of voorkomen. Als advocaat word je meestal gebeld als er problemen zijn of als het escaleert.’

Niels: 'In mijn beleving wil iedereen ter wereld het liefst iets nuttigs kunnen betekenen voor anderen. In het vak van bedrijfsjurist krijg je daar de meest veelzijdige mogelijkheid toe. Je hebt de verantwoordelijkheid voor alle juridische kwesties van de organisatie en daarmee kun je een grote impact maken op het leven van alle collega’s. De functie kun je afbakenen tot sec het managen van de formele besluiten, de contracten en rechtszaken, maar wanneer je die breed interpreteert kan je in de hele organisatie waarde toevoegen. Dat kan zelfs bestaan uit het helpen opzetten van een nieuwe managementstructuur voor snel groeiende bedrijfsonderdelen, met als inzet de goede compliance en beheersbaarheid van risico’s. Als je als bedrijfsjurist bekend bent geworden als ‘go-to-person’, kan iedereen uit de organisatie naar je toekomen voor advies, soms ook voor privézaken, en daarmee kan je de menselijke kant van bedrijf weer vertegenwoordigen.

In vergelijking met externe juristen en advocaten kun je veel meer waarde toevoegen. Een interim-jurist of advocaat wordt voor een aanzienlijk bedrag en voor een beperkte periode ingeschakeld en zal daarom nooit direct alle ins en outs leren kennen. Wanneer de bedrijfsjurist de kans heeft gegrepen het hele bedrijf van binnen te leren kennen, ontstaan diverse synergiën. De business kan de bedrijfsjurist in het prille begin van nieuwe activiteiten betrekken, zodat deze al snel de (juridische) kaders en voorwaarden kan stellen zoals bijvoorbeeld voor Privacy-By-Design vereist is. Met een bedrijfsjurist kunnen diverse processen ook anders worden ingericht om risico’s te voorkomen of te beperken. De bedrijfsjurist kan hierbij monitoren en opvolgen. Vanuit een commercieel bedrijf gezien levert het een enorme kostenbesparing op om een jurist binnen het bedrijf te hebben. Onderzoek kan intern gedaan worden, toegespitst op de organisatie en in begrijpelijke taal. De bedrijfsjurist zal sneller dan een externe partij een oplossing vinden voor een hindernis. Verder worden allerlei administratieve klussen correct en minutieus uitgevoerd. Tot slot is voor de ondernemer van groot belang dat er een ethisch kompas aanwezig is. Al te economisch denken leidt nog steeds tot Ford Pinto-achtigezaken[i]'.

Welke ontwikkelingen zie je in het vak, en daarmee voor het NGB?

Anny: 'Privacy, cybersecurity en artificial intelligence zijn relatief nieuwe onderwerpen en constant in beweging, and it's moving fast! Er is veel nieuwe wetgeving op deze gebieden en er komt steeds meer bij, zeker op Europees niveau. Daardoor is er veel behoefte aan delen van kennis en ervaringen. Vragen die bij veel bedrijfsjuristen spelen zijn bijvoorbeeld: hoe gaan jullie praktisch om met deze nieuwe wet? Hoe leggen jullie dit uit aan het senior management? Het NGB speelt een mooie rol als community waar bedrijfsjuristen terecht kunnen met deze vragen en kunnen sparren met peers.'

Niels: 'Het vak van de bedrijfsjurist lijkt te worden vergemakkelijkt door technische middelen die het werk meer beheersbaar maken. Dit verandert de positie van een interne company secretary misschien ook al meer in de sparring-partner die de samenwerking met de operationele afdelingen zelf opzoekt voor meer werk ter voorkoming van issues op de langere termijn. Naar mijn idee pas je het beste in de functie van bedrijfsjurist wanneer je veelzijdige inzetbaarheid hebt aangeleerd, wellicht al de nodige ervaring hebt, in ieder geval zeer breed georiënteerd en altijd nieuwsgierig bent, tegen een goede dosis -dagelijkse- chaos kunt, bereid bent om veel tijd te investeren in de werkzaamheden en werkrelaties, en uiteraard niet beschikt over een 9-tot-5 mentaliteit.’

Welke specifieke plannen zijn er voor de sectie?

Anny: ‘Het blijven organiseren van waardevolle (sectorspecifieke) bijeenkomsten voor Privacy. Ook denken we aan het opzetten van een Privacy Werkgroep voor leden die extra interesse hebben in en affiniteit hebben met dit onderwerp. Dan kan deze groep vaker bij elkaar komen voor het delen van kennis en ervaringen.’

Niels: ‘Voor privacy-gerelateerde onderwerpen zijn we voorlopig nog niet klaar. Wellicht kunnen we wel weer wat meer aandacht besteden aan het uitwisselen van ervaringen, naast het delen van kennis. Een NGB Ronde Tafel biedt daartoe een aangename mogelijkheid, maar het kan ook in een andere vorm en misschien wat vaker. Vandaar dat we denken aan een werkgroep. Dat kan misschien ook tijdens een lunchbespreking of in een geleide vergader-vorm.’

 


[i] De Ford Pinto was een goedkoop geproduceerde auto die regelmatig in brand vloog, met alle gevolgen en aansprakelijkheden van dien. Dit speelde in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Goedkoop bleek duurkoop.

Anny Ho (34) werkt sinds februari van dit jaar bij Lucid Motors. Eerder was zij IT- en privacy advocaat bij Project Moore. Daarvoor werkte zij bij verschillende bedrijven, waaronder PVH Corp. (Tommy Hilfiger en Calvin Klein), Aegon en Rabobank.

‘Als bedrijfsjurist en manager bij een multinational is het altijd druk, maar ik probeer wel tijd te maken voor dingen die me energie geven. In mijn vrije tijd ben ik ook met mijn vak bezig, omdat ik het zo leuk vind. Zo ben ik vrijwilliger bij de Women In Cybersecurity Community die zich bezighoudt met kennisdeling van cybersecurity voor vrouwen in dit veld. Daarnaast geeft koken en het proberen van nieuwe recepten mij veel energie, dat doe ik graag. Ook houd ik veel van reizen, zowel dichtbij huis als ver weg.’

Niels Smoor (40) werkt sinds 2015 voor Sedgwick. Naast diverse andere activiteiten was hij in 2018-2020 Knowledgenet chapter chair voor de Nederlandse afdeling van de IAPP.

‘Naast de werkzaamheden als bedrijfsjurist leid ik een kleine rechtswinkel met gemiddeld zo’n 20 studenten, doe soms wat vrijwilligerswerk voor de radio, geef presentaties over privacy en andere juridische onderwerpen en sinds kort het bestuurswerk voor het NGB! Voorheen ging ik wel eens wakeboarden en had ik tijd om te fitnessen. In 2022 werd ik vader van een prachtige altijd vrolijke dochter. Alle vrije tijd die ik nog over heb besteed ik daarom vooral met het gezin. Sinds enige tijd heb ik het lezen weer herontdekt en lees o.a. science fiction, Dostojevski, en recent Atlas Shrugged van Ayn Rand – het beste boek tot nu toe!’

Sluiten