‘We doen het voor de leden’

Nieuws

‘We doen het voor de leden’

woensdag 1 november 2023

Lisette - bij interview

Lisette Hoytema van Konijnenburg is advocaat bij Tata Steel Nederland en sinds januari van dit jaar NGB-bestuurslid. Lid van het NGB werd zij zodra ze bedrijfsjurist werd, in 2009. ‘Het NGB speelt altijd in op de actualiteit.’

Lisette startte haar loopbaan bij een middelgroot advocatenkantoor, waar zij familierecht deed. ‘Ik wilde graag advocaat worden op de klassieke manier, met een duidelijke richting en rechtsgebied. Ik kon terecht bij een mooie praktijk met interessante en complexe zaken, en met zo nu en dan prominente Nederlanders als cliënt. Na een paar jaar, nog tijdens mijn stage, ben ik naar een groot kantoor overgestapt. Hoewel ik familierecht heel leuk vond, wist ik niet zeker of ik mijn hele loopbaan familierecht wilde blijven doen. Daarom ben ik me breder gaan ontwikkelen. Zo kwam ik in de corporate praktijk op de Zuidas terecht, waar ik onder meer M&A deed. Volstrekt anders dan de familierechtpraktijk, waar persoonlijke emoties een grote rol spelen. Dit was veel zakelijker, niet alleen de inhoud van het werk, maar ook de manier van werken. Een steile leercurve was het gevolg, die voor mij de deur geopend heeft naar het bedrijfsleven.’

Opleidingspunten

‘Toen ik de overstap naar het bedrijfsleven wilde maken, werd ik getipt over een vacature bij Corus, zoals Tata Steel in Nederland toen nog heette. In die tijd een combinatie van Hoogovens en British Steel die net van de beurs was gehaald door Tata Steel Ltd. Zo werd ik in 2009 advocaat in dienstbetrekking. Ik ben verantwoordelijk voor de juridische advisering van de sales- en marketingafdelingen van Tata Steel in Nederland  inclusief een aantal dochters, en ik ondersteun het IT-inkoop team dat voor de hele Europese Tata Steel groep de IT systemen inkoopt. Ons legal team bestaat in totaal uit zo’n tien juristen. Zodra ik als bedrijfsjurist begon, werd ik, net als al mijn collega’s, lid van het NGB. Het NGB heeft advocaten in dienstbetrekking veel te bieden. Ik ga regelmatig naar bijeenkomsten en als advocaat in dienstbetrekking haal ik een groot deel van mijn opleidingspunten via het NGB. Toen de Nederlandse Orde van Advocaten deelname aan gestructureerde feedback verplicht stelde, is de sectie Advocaat in Dienstbetrekking GIO-bijeenkomsten gaan organiseren, Gestructureerd Intercollegiaal Overleg. Die bijeenkomsten zijn heel waardevol en een laagdrempelige manier om aan de eisen van de Orde te voldoen. Het is goed om ervaringen met een vast groepje collega’s uit te wisselen, en je leert elkaar ook op een andere manier kennen.’

Actualiteit

‘Het NGB speelt altijd goed in op de actualiteit, dat is een kracht van de vereniging. Zo is er de laatste tijd veel aanbod op het gebied van ESG geweest, een relatief nieuw en breed terrein waar elke bedrijfsjurist mee te maken heeft, of krijgt. Een paar jaar geleden was dit het geval met de nieuwe privacywetgeving. De actualiteit waar het NGB op inzet bestaat ten eerste uit nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de juridische wereld. Daarnaast kijken we als bestuur naar onze doelgroep. Tot nu toe zijn dat Nederlandstalige bedrijfsjuristen met een academische mastertitel. Maar de wereld verandert, en het NGB verandert mee. Als er aanleiding is die criteria te veranderen, bijvoorbeeld als we zien dat veel bedrijfsjuristen niet academisch zijn geschoold, maar een hbo hebben afgerond, hebben we het daarover. Hetzelfde geldt voor de taal. Veel bedrijfsjuristen doen hun werk voor een groot deel in het Engels of komen tegenwoordig uit het buitenland, dus wie weet gaan we in de toekomst ook Engelstalige bijeenkomsten aanbieden. En daarnaast kijkt het NGB natuurlijk naar ontwikkelingen die betrekking hebben op de beroepsgroep, zoals nieuwe regels waar advocaten in dienstbetrekking aan moeten voldoen. Zo bieden we onze leden waar zij behoefte aan hebben. Dat heb ik altijd gewaardeerd binnen het NGB en als bestuurslid wil ik mij daarvoor inzetten.’

Druk

‘Het vak van bedrijfsjurist verandert voortdurend. Je hebt te maken met nieuwe wet- en regelgeving, de hoeveelheid neemt toe. De dynamiek op de juridische afdeling verandert, bedrijfsjuristen staan meer onder druk. Er zijn nieuwe functies ontstaan zoals DPO, compliance manager en manager legal operations. Digitalisering verandert het werk en we krijgen steeds meer te maken met AI. Wat we daar mee moeten of willen is onderwerp van gesprek, bijvoorbeeld in de GIO-groepen. De ontwikkelingen gaan hard, maar de resultaten voor het bedrijfsjuridische werk zijn nog niet uitgekristalliseerd. Ook daar zullen we als NGB waar mogelijk aandacht aan gaan besteden.’

Relevant

‘Als bestuurslid wil ik mij ervoor inzetten dat het NGB relevant is en blijft voor de leden, door tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe doelgroepen. We blijven verschillende soorten bijeenkomsten aanbieden. Fysiek, om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Online, omdat je dan veel kunt opsteken in weinig tijd. Ons ledenbestand bestaat uit allerlei soorten bedrijfsjuristen: op grote en kleine afdelingen, met meer of minder ervaring. We starten weer met ronde tafelbijeenkomsten, zodat bedrijfsjuristen in kleine groepen met elkaar kunnen sparren. De traditie van de zomerbijeenkomst, een bedrijfsbezoek bij een van de leden, hebben we dit jaar nieuw leven ingeblazen, toevallig bij mijn bedrijf. We blijven zomerbijeenkomsten organiseren, want we merken dat de leden het leuk vinden. En voor hen doen we het uiteraard.’

Lisette Hoytema van Konijnenburg (46) woont met haar man, zoon en dochter in Huizen. Naast haar werk zit zij, behalve in het NGB-bestuur, in  het bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB). In haar vrije tijd hockeyt zij. Naast de zondagcompetitie doet het elftal ook veel andere leuke dingen met elkaar, zoals deelnemen aan toernooien in het buitenland, skiën en mountainbiken. En natuurlijk wandelt Lisette dagelijks op de hei of in het bos met Jip, de ruwharige teckel.

Tekst: Henriette van Wermeskerken

Sluiten