Terugblik NGB voorzitter Arnold Brakel

Nieuws

Terugblik NGB voorzitter Arnold Brakel

dinsdag 6 december 2022

Arnold Brakel, Head of Legal bij ING Nederland, nam deze zomer afscheid als bestuursvoorzitter. Hij trad in januari 2014 toe tot het bestuur en werd twee jaar later voorzitter. Arnold kijkt terug op de bijna negen NGB-jaren die achter hem liggen.

‘Ben je bedrijfsjurist, dan hoor je bij het NGB. Het NGB is dé beroepsvereniging van bedrijfsjuristen. Dat zijn we natuurlijk al lang, we bestaan sinds 1930. Een paar jaar geleden hebben we met het bestuur deze visie uitdrukkelijk vastgelegd, net als onze missie. We zijn er om inhouse-bedrijfsjuristen met elkaar te verbinden, we stimuleren het uitwisselen van informatie en ervaringen en het overdragen van kennis. We organiseren bijeenkomsten om kennis en kunde bij te houden. Natuurlijk is ook het netwerk-aspect belangrijk. De vereniging groeit en bloeit, dat is mooi om te zien. Ik heb met veel plezier het voorzitterschap vervuld de afgelopen jaren.’

Arnold Brakel-liggend-w (1)

Duurzaamheid

‘Het is een interessante tijd voor bedrijfsjuristen, die gelukkig niet meer als showstopper worden gezien, maar actief met de business meedenken. Het werkveld is verbreed, omdat de wet- en regelgeving steeds complexer wordt, en ook omdat de bedrijfsjurist niet meer alleen kijkt naar juridische aspecten, maar rekening moet houden met maatschappelijke en ethische vraagstukken zoals duurzaamheid. Al in 2017 hadden wij events over dit thema. Binnen het initiatief Jurist Doet WAT willen we de krachten van alle bedrijfsjuristen voor duurzaamheid bundelen. Het bord van de bedrijfsjurist is steeds voller geraakt, de hectiek van de dagelijkse praktijk is groot. Daarom is een vereniging als het NGB meer dan ooit nodig. Wij kunnen bedrijfsjuristen helpen met op de praktijk toegesneden cursussen en bijeenkomsten.’

Lustrumcongres

‘Nu ik afscheid neem, wil ik graag stilstaan bij een paar belangrijke gebeurtenissen uit de afgelopen tijd. In 2015 bestonden we 85 jaar en dat hebben we gevierd met een fantastisch lustrumcongres in het Louwmanmuseum. Thema: ‘Legal Risk Management & Compliance, Be (a)ware’. De viering van het lustrum daarna, in 2020, moest door corona worden uitgesteld, maar dat hebben we uiteindelijk toch kunnen vieren in november vorig jaar. Het congres ‘Digital Counsel: Fast forward, future proof’ was een daverend succes. Iedereen was toe aan zo’n inspirerende bijeenkomst waar we elkaar eindelijk weer eens live konden zien en spreken. Er waren maar liefst 300 mensen in de Amsterdome in Amsterdam.’

SLCA en SBB

‘Een mijlpaal was de oprichting van de Senior Legal Counsel Academy, SLCA, in 2017. Eind 2016 hielden we een enquête over het idee een opleiding te ontwikkelen, speciaal voor bedrijfsjuristen met meer dan tien jaar ervaring. Daar bleek veel belangstelling voor te zijn. Daarom hebben we in 2017 in samenwerking met Dialogue en CPO de SLCA ontwikkeld, een opleiding die zich vooral richt op management- en leiderschapsvaardigheden. Sindsdien is deze opleiding, die bestaat uit vijf bijeenkomsten gespreid over vier maanden, al vele maanden succesvol gehouden. Bedrijfsjuristen die willen groeien naar de rol van trusted advisor van de board hebben hier veel aan.
Daarnaast participeert het NGB al meer dan dertig jaar in de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, dé opleiding voor beginnende bedrijfsjuristen. In 2018 vierden we het zesde lustrum van de SBB met een congres in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Thema: ‘Digitalisering van & voor de bedrijfsjurist’. Het onderwerp digitalisering staat dus al vele jaren op de agenda. We hebben een aparte sectie voor dit onderwerp. Ook hebben wij sinds 2018 een sectie privacy. Het NGB wil bedrijfsjuristen op ieder moment van de loopbaan van dienst kunnen zijn met een passend opleidingsaanbod. Van beginnende bedrijfsjurist tot GC. De SBB en de SLCA zijn belangrijke onderdelen van dat aanbod. Naast deze twee opleidingen verzorgen wij een breed palet aan seminars en andere kennissessies over actuele onderwerpen.’

Lidmaatschapscriteria

‘Natuurlijk gaat het NGB met de tijd mee. Het is allang niet meer zo dat bedrijfsjuristen altijd in dienst zijn van het bedrijf waarvoor ze werken. Er zijn allerlei andere vormen, zoals detachering of als zelfstandige werken. Begin 2017 heeft het NGB de lidmaatschapscriteria aan deze nieuwe vormen aangepast. Ook het vereiste dat de organisatie winst moet maken hebben we laten vallen. Nu is alleen nodig dat een NGB-lid werkt voor een organisatie die ondernemingsactiviteiten uitoefent.
In 2018 hebben we een nieuwe website gelanceerd, gecombineerd met een nieuw systeem van ledenadministratie. Een website is een voortdurend werkproces; dit jaar zijn een paar grote aanpassingen gedaan. De ledenadministratie hebben we inmiddels grotendeels ondergebracht bij derden. Intussen blijft het aantal leden stijgen: eind 2014 waren er 1589 leden, eind vorig jaar 1711. Van die leden is bijna de helft jonger dan veertig jaar en iets meer dan de helft vrouw.’

Directeur

‘Begin 2020 trad Barbara Kröner aan als directeur van het NGB. Een nieuwe functie, die we in het leven hebben geroepen om een professionaliseringsslag te maken, zodat het NGB nog beter de behoeften van de leden kan monitoren en daarin kan voorzien. Leden kunnen voor een relatief lage contributie een groot aantal opleidingsuren volgen. Ook wil het NGB zich structureler extern profileren. Onlangs presenteerden wij de eerste editie van de Nationale Enquête Bedrijfsjuristen, waarvan de resultaten in de pers breed zijn opgepakt. We brengen elke twee jaar een nieuwe editie uit. Naast Barbara Kröner werkt Henriette van Wermeskerken twee dagen per week op het secretariaat en Kimberly Kuiper vier dagen. Een uitbreiding van het secretariaat, die hard nodig was.’

Online

‘De coronacrisis maakte begin 2020 plotseling alle fysieke bijeenkomsten onmogelijk. Onder leiding van Barbara is het NGB erin geslaagd een razendsnelle transformatie door te voeren naar online bijeenkomsten. De belangstelling daarvoor was groot, en is dat nog steeds. We blijven dan ook online bijeenkomsten aanbieden, naast de fysieke bijeenkomsten die nu ook weer mogelijk zijn. Online kost minder tijd en is daarom efficiënt, maar er kan niets op tegen af en toe live contact. We hebben ons totale opleidingsaanbod de afgelopen jaren fors uitgebreid.’

Leden

‘Voorzitter ben ik niet meer, maar ik blijf tot eind dit jaar in het bestuur. Dan, na negen jaar, is het mooi geweest. Ik heb het met veel plezier gedaan. Het NGB is er voor en door de leden. Daarom ben ik blij dat we weer nieuwe leden bereid hebben gevonden om bestuurslid te worden. Geerte Hesen, General Counsel & Company Secretary bij Lumicks, heeft het voorzitterschap nu overgenomen. Zij maakte al langer deel uit van het bestuur. Deze zomer zijn Dorien Patberg, Manager Legal bij Makro, en Rik Aertsen, Principal Legal Counsel bij ING, toegetreden tot het bestuur. Zij zijn beiden al langer actief binnen het NGB. Dorien zat in de lustrumcommissie die, met een jaar gedwongen vertraging, het lustrumcongres in november 2021 organiseerde. Rik is actief binnen het initiatief Jurist Doet WAT en voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Ik zal de bestuursvergaderingen missen, die waren altijd erg gezellig en leerzaam. Maar ik blijf zeker NGB-events bezoeken.’

(Tekst: Henriette van Wermeskerken, NGB)

Sluiten