Nationale Enquête Bedrijfsjuristen - 2e editie

Nieuws

Nationale Enquête Bedrijfsjuristen - 2e editie

donderdag 9 november 2023

Om meer inzicht krijgen in trends en ontwikkelingen binnen het vak van bedrijfsjuristen heeft het bestuur in 2021 besloten periodiek een ledenonderzoek uit te voeren. We presenteerden de resultaten van de tweede editie tijdens de najaarsbijeenkomst op 9 november in Utrecht met als thema ‘Externe juridische ondersteuning van de toekomst’. Het rapport bevat als illustratie vier praktijkverhalen over dit thema. We interviewden Marie-Thérèse Kievits, Joris Ruyters, Celine Smeets en Caroline Janssen.

NEB 2023 voorblad

Thema’s

Ruim vierhonderd leden beantwoordden de enquêtevragen van het NGB. Het gaat om een kwantitatief online onderzoek. De belangrijkste thema’s: functie, arbeidsvoorwaarden, organisatie, cultuur op de werkvloer, en werk-privé-balans. Speciaal thema dit jaar: externe juridische ondersteuning. In het rapport staan vier praktijkverhalen over dit thema.

Externe juridische ondersteuning

Een derde van de respondenten maakt in de organisatie gebruik van interim bedrijfsjuristen, vooral ter vervanging van een collega of om piekdrukte op te vangen. Een interim opdracht duurt vaak tussen de zes en twaalf maanden.
Een advocaat wordt door 90% wel eens ingeschakeld, meestal voor litigation of M&A. Ruim 70% werkt met een vast panel aan advocatenkantoren. Bij de selectie van advocaten weegt de prijs relatief het zwaarst, gevolgd door de grootte van het kantoor en de beschikking over een
internationaal netwerk. Een fixed fee wordt in 21% van de gevallen gebruikt. Voor 42% is dat een combinatie van fee-structuren. Meestal levert de advocaat wat is afgesproken (88%).
Van externe juridisch adviseurs die geen advocaat zijn maakt 20% van de respondenten in de organisatie gebruik. Een derde werkt met een vast panel van kantoren, een derde zoekt voor elke opdracht een nieuwe adviseur en een derde werkt met een vast full service kantoor. Ook hier is prijs het belangrijkste criterium. Daarnaast gaat het om een persoonlijke klik, of het gaat om de behandelend jurist of team. Hier werkt 36 % met een fixed fee en 43% met een combinatie van fee-structuren. In veruit de meeste gevallen worden gemaakte afspraken nagekomen (91%).
Zowel bij advocaten als bij andere juridische ondersteuners noemen respondenten de wens naar meer pragmatisch en minder theoretisch advies.

Ambities en wensen

De resultaten laten zien dat het worden of blijven van General Counsel de belangrijkste ambitie is voor de toekomst. Een vijfde verwacht binnen een jaar elders te solliciteren. Dat is iets gedaald t.o.v. 2021/22. Overwegingen daarbij zijn vooral de bedrijfscultuur en het salaris.

Salaris

Het gemiddelde bruto jaarsalaris is € 111.306. Dit is met 10% gestegen t.o.v. 2021/22. De helft van de respondenten beschikt over een opleidingsbudget. Gemiddeld is dat  € 2.721; dat is 5% lager dan in 2021/22. Van de respondenten is 71% tevreden met het arbeidsvoorwaardenpakket (2021/22: 74%).

Organisatie

Binnen de eigen organisatie is er wat betreft juridische infrastructuur het vaakst de beschikking over contract/ dossiermanagement, jurisprudentie/bronnenonderzoek en legal entity management, waarbij de laatste twee beide significant lager zijn dan in 2021/22. De behoefte aan legal entity management is juist gestegen.
Net als in de vorige editie geeft ruim de helft van de bedrijfsjuristen aan binnen de organisatie gezien te worden als pragmatisch meedenker / business partner. Voor 6% is dat als brandweerman: een verdubbeling t.o.v. 2021/22 (3%).

Flexibele schil

Het leeuwendeel van de juridische werkzaamheden wordt intern uitgevoerd; plm 80%. De flexibele schil voor juridische werkzaamheden is in de afgelopen 2 jaar toegenomen, zegt 9% van de respondenten (2021/22: 7%).

Werkdruk

De grote meerderheid werkt volgens contract 36-40 uren in de week, dus meestal fulltime. Maar in de praktijk maakt bijna de helft (48%)meer dan 40 uren per week. In 2021/22 was dat iets meer dan de helft (55%). De werkdruk wordt dan ook door velen als (zeer) hoog ervaren.

Najaarsbijeenkomst: Externe juridische ondersteuning van de toekomst

We presenteerden de resultaten van de Nationale Enquête Bedrijfsjuristen tijdens de najaarsbijeenkomst op 9 november in Utrecht. Dagvoorzitter was Robert Daverschot. Na een presentatie van de resultaten door Barbara Kröner, directeur NGB, spraken Douwe Groenevelt, Vice President & Deputy General Counsel, ASML, en Ivar Timmer, lector Legal Management & Technology en inhoudelijk onderzoekscoördinator van het Legal Tech Lab, onderdeel van het Centre of Expertise Applied Artifical Intelligence.
Vervolgens was er een paneldiscussie met: Cindy Hoogteijling, advocaat, Wijn & Stael Advocaten, Dominique Poot, Director, Deloitte Legal, Steven ter Horst, Head of innovation, Houthoff, Ingrid van de Pol– Mensing, Co-founder & co-CEO, Uncover, en Douwe Groenevelt, Vice President & Deputy General Counsel,ASML

Sluiten