Nationale Enquête Bedrijfsjuristen 2021

Nieuws

Nationale Enquête Bedrijfsjuristen 2021

maandag 31 januari 2022

NGB - Nationale Enquête Bedrijfsjuristen 2021-2022_web

Het NGB publiceert maandag 31 januari de eerste editie van de Nationale Enquête Bedrijfsjuristen (53 pagina's). Doel is meer inzicht krijgen in trends en ontwikkelingen binnen het vak van bedrijfsjuristen. Daarom is vorig jaar besloten elke twee jaar een ledenonderzoek uit te voeren.

Thema’s
Ruim vierhonderd leden beantwoordden de enquêtevragen van het NGB. De belangrijkste thema’s: functie, arbeidsvoorwaarden, organisatie, cultuur op de werkvloer, werk-privé-balans, en vrije tijd. Het gaat om een kwantitatief online onderzoek.

Ambities en wensen
De resultaten laten zien dat het worden of blijven van General Counsel de belangrijkste ambitie is voor de toekomst, met 41%. Wat men mist in het werk: tijd voor verdieping in het werk als bedrijfsjurist, specifieke taken als procederen of meedenken over strategie en business, en het sparren met collega’s. Ook intensiever contact met collega’s van andere organisaties wordt genoemd. Het NGB hoop haar leden op korte termijn hierin weer meer te kunnen faciliteren met fysieke bijeenkomsten en ontmoetingsmomenten.

Salaris
Het bruto jaarsalaris ligt gemiddeld op iets meer dan een ton (€ 101.195). Driekwart is tevreden met het arbeidsvoorwaardenpakket.

Organisatie
Binnen de eigen organisatie is er wat betreft juridische infrastructuur het vaakst de beschikking over contract/ dossiermanagement, jurisprudentie/bronnenonderzoek en legal entity management. De behoefte ligt vooral op gebied van contractgeneratie. Met het thema van het afgelopen lustrum, ‘Digital Counsel – Fast forward, future proof’ speelde het NGB hierop in, en deze focus op digitaal werken blijft.

Flexibele schil
Het leeuwendeel van de juridische werkzaamheden wordt intern uitgevoerd. De flexibele schil voor juridische werkzaamheden is in de afgelopen 2 jaar toegenomen, zegt 7% van de respondenten.

Werkdruk
De grote meerderheid werkt volgens contract 36-40 uren in de week, dus meestal fulltime. Maar in de praktijk maakt ruim de helft meer dan 40 uren per week. De werkdruk wordt dan ook door velen als (zeer) hoog ervaren. Vóór corona werkte men driekwart van de tijd op kantoor.

Vrije tijd
Ruim de helft heeft naast het werk nog nevenactiviteiten, vooral vrijwilligerswerk of bestuursfuncties. Hier wordt gemiddeld ruim 4 uur per week aan besteed. In de vrije tijd doet men het vaakst aan sporten en tv-kijken, gevolgd door lezen, activiteiten met de kinderen en koken. Bedrijfsjuristen zijn gemiddeld bijna 6 uur per week in beweging.

Lees de 6 interviews met bedrijfsjuristen. We spraken hen over wat ze in hun vrije tijd doen, naast een vaak drukke baan en gezinsleven. Uiteraard op persoonlijke titel. 

Sluiten