‘Mijn GIO-groepje is heel waardevol en gezellig'

Nieuws

‘Mijn GIO-groepje is heel waardevol en gezellig'

dinsdag 11 april 2023

Interview

Fleur Potter, Litigation Manager en advocaat bij OCI, zit sinds januari van dit jaar in het bestuur van de sectie Advocaat in dienstbetrekking. Fleur hecht veel waarde aan het contact met collega-advocaten in dienstbetrekking.

‘Na tien jaar advocatuur leek het mij interessant om dichter op de business te zitten en betrokken te zijn bij zaken vóórdat ze bij de rechter of arbiter terecht komen. Sinds december 2021 werk ik bij OCI. Aangezien ik de industrie altijd een interessante sector heb gevonden, zit ik hier helemaal op mijn plek. OCI is een wereldwijd opererende producent en distributeur van onder meer kunstmest en methanol, een bouwsteen voor andere chemische producten, en ook een brandstof.

We hebben productiefaciliteiten in Nederland, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hiervóór was ik advocaat bij Simmons & Simmons en later Van Doorne, in de praktijkgroep International Arbitration & Litigation.’

Ervaringen uitwisselen

‘Toen ik bedrijfsjurist werd, ben ik lid van het NGB geworden. Het NGB heeft de advocaat in dienstbetrekking veel te bieden, zoals de bijeenkomsten Gestructureerd Intercollegiaal Overleg, GIO. Het is een verplichting van de orde van advocaten om aan intercollegiaal overleg te doen, maar het is vooral een geweldige manier om ervaringen uit te wisselen. Mijn GIO-groepje is heel waardevol en gezellig. Toen ik nog ‘gewoon’ advocaat was, deed ik dit soort uitwisselingen met mijn collega’s op kantoor, die ik juist al elke dag zag en sprak. Nu spreek ik mensen in allerlei branches en sectoren, die heel verschillend juridisch werk doen. OCI heeft acht bedrijfsjuristen in Nederland, en ik was tot voor kort de enige advocaat. Daarom hecht ik extra veel waarde aan mijn contacten met andere advocaten in dienstbetrekking.’

Ontwikkelingen

‘Behalve GIO’s biedt het NGB advocaten meer, zoals het model kantoorhandboek. Het NGB helpt je te voldoen aan je verplichtingen en biedt de kans om ervaringen met collega’s uit te wisselen. Er spelen op het moment verschillende dingen.. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van het verschoningsrecht nauwlettend. Hetzelfde geldt voor het toezicht op de advocatuur, ook dat is onderwerp van discussie. Maarten Sturm, die al langer in het bestuur van de sectie zit, en ik hebben contact met de orde en praten af en toe bij. We willen de leden van de sectie op de hoogte houden van dit soort ontwikkelingen door bijeenkomsten te organiseren.’

Procederen

‘Advocaten in dienstbetrekking kunnen procederen, maar doen dat lang niet allemaal. Zelf doe ik het wel, omdat dat ook in de reguliere advocatuur mijn specialisatie was. Voor advocaten die procederen willen we ook iets organiseren. Ik zie er naar uit om mij in te zetten voor deze belangrijke NGB-sectie.’

Tekst: Henriette van Wermeskerken

Fleur Potter (1988) is Litigation Manager en advocaat bij OCI Global. Zij woont met haar man en twee dochters van vier en anderhalf in Hilversum. Voor zover Fleur naast haar drukke baan en haar gezin nog tijd over heeft, brengt zij die graag met familie en vrienden door. Verder houdt zij van spinning en van kickboksen.

Sluiten