NGB Reeks IX

ESG (Environmental, Social en Governance)
Routekaart naar maatschappelijke winst

NGB Reeks IX

Deze speciale ESG-publicatie biedt de bedrijfsjurist een compact overzicht van de belangrijkste ESG-wetgeving. Tevens biedt het concrete handvatten om bestuurders beter te kunnen adviseren op het gebied van ESG. Verschillende aspecten en onderdelen van een onderneming komen aan bod; van de distributieketen tot het bedrijfsmatige vastgoed; van duurzame financieringsvraagstukken tot het gewenste niveau aan diversiteit en inclusiviteit binnen de populatie en van de governance tot ESG litigation.

NGB Reekx IX_ESG_Omslag

Environmental, Social en Governance (ESG) is het thema van deel IX in de NGB Reeks. In relatief korte tijd is de implementatie van ESG-aspecten in het economisch verkeer uitgegroeid tot een strategische prioriteit op bestuursniveau. ESG raakt de kern van ieder bedrijf.

Meer dan vijftien advocaten van CMS schreven dit deel van de NGB Reeks. Een publicatie voor bedrijfsjuristen, praktisch en vol tips en tricks. Het gaat over alles wat een onderneming raakt op het vlak van ESG. Van het managen van een duurzame supply chain tot hoe we een steentje kunnen bijdragen met duurzaam vastgoed en van de vraag of belastingen de wereld gaan redden tot litigation als sluitstuk voor naleving van ESG.

Op deze pagina

 • Bekijk de interview video's die bij elk hoofdstuk horen,
 • Lees extra verdiepende artikelen over ESG,
 • Download het e-book
 • Bestel kosteloos een fysiek exemplaar (exclusief voor NGB-leden).
Download E-book Bestel fysiek boek

Mede mogelijk gemaakt door

Namens CMS: Akin Aslan, Philippine de Bièvre, Marco Boudens, Etiënne Courbois, Jeroen van Dijk, Aukje Haan, Simon Hardonk, Erik Hoogenhout, Willem Hoorneman, Jan Peter IJspeert, Niels Koene, Katja van Kranenburg, Jaap Loman, Maurits Rabbie, Bart-Adriaan de Ruijter, Niels Sopar, Elmer Veenman, Cecilia van der Weijden en Clair Wermers

Namens NGB: Rik Aertsen, Geerte Hesen, Kimberly Kuijper, Dorien Patberg, Henriette van Wermeskerken en Martha Zandbergen

Projectcoördinatie: Bart-Adriaan de Ruijter, Erik Hoogenhout en Annelieke Fenstra

Inhoudsopgave

Voorwoord
Highlights

1. Supply Chain
     Supply Chain management: waarom dit een grote juridische uitdaging wordt
2. Duurzaam vastgoed
    Duurzaam vastgoed: hoe een steentje bij te dragen
3. 
Beleid werkgevers
    Werkgevers met een duidelijk ESG-beleid creëren hun eigen voorsprong
4. Duurzame financiering
   Duurzame financiering en uitdagende regelgeving
5. Belastingen
   Gaan belastingen de wereld redden?
6. Corporate Governance
    ESG wordt een steeds belangrijker onderdeel van corporate governance
7. Litigation
    Litigation als sluitstuk voor naleving ESG

Colofon

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Verdiepende ESG artikelen

 1. 13 september 2023

  Hoe draag je bij aan een duurzamere wereld?

  Als jurist kun je een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van duurzaam en verantwoord gedrag van

  Lees meer
 2. 24 april 2023

  ESG-vs AEX-index: maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven

  De tijd dat bedrijven vooral worden afgerekend op het creëren van aandeelhouderswaarde, loopt langzaam af. Publieke opinie, strengere regelgeving en beleggers dwingen bedrijven tot positieve(re) bijdragen aan milieu en maatschappij. 

  Lees meer
 3. 19 april 2023

  'Vastgoed en duurzaamheid vormen de rode draad'

  Rik Aertsen, Principal Legal Counsel bij ING Bank Nederland, zit sinds midden vorig jaar in het NGB-bestuur. Hij stond aan de wieg van het initiatief Jurist Doet WAT en is voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving.

  Lees meer
 4. 30 maart 2023

  Wat staat er op jouw ESG kompas?

  Voor (bedrijfs)juristen is ESG aan de orde van de dag. Nieuwe (Europese) regelgeving over ecologische, sociale en governance (ESG) factoren brengt complexe zaken rondom vergunningen, subsidies, financieringen en

  Lees meer
 5. 13 september 2022

  Duurzaamheidsreclame: wat kan wel en wat kan niet?

  Een artikel van ons NGB Extra kantoor 2022
  Willem Leppink en Sabin Tigu, advocaat intellectuele eigendom en marketingrecht, Ploum Rotterdam Law firm.

  Lees meer
 6. 5 april 2022

  Duurzaamheid en klimaatrisico’s - financierbaarheid van vastgoed

  De auteurs zijn respectievelijk bedrijfsjurist en duurzaamheidsexpert bij een grote vastgoedfinancier. In deze bijdrage bespreken zij het toenemende belang van het thema duurzaamheid en klimaatrisico’s voor de financierbaarheid van

  Lees meer
 7. 16 februari 2022

  Sustainable finance: publieke opinie en ESG

  Stilzitten als je geschoren wordt. Dat was jarenlang het beste advies voor ondernemingen die te maken kregen met actiegroepen of andere vormen van publieke verontwaardiging. Maar de tijden zijn veranderd: inmiddels is inactiviteit

  Lees meer
 8. 31 januari 2022

  Circulair Bouwen

  Dit artikel komt voort uit het initiatief ‘Jurist doet WAT.’ dat het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) in 2020 zijn gestart. De gedachte

  Lees meer
 9. 9 maart 2021

  Duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke sector

  Een samenleving is gebaat bij duidelijke en rechtvaardige spelregels en een dito scheidsrechter. 

  Lees meer
Sluiten