Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) + ALV - ONLINE

De coronacrisis woedt in volle omvang en velen voorspellen een golf aan faillissementen in de komende maanden, zo niet jaren. Vele bedrijven verkeren in zwaar weer en zullen moeten worden geherstructureerd om niet ten onder te gaan. Maar vanwege de negatieve connotatie is een herstructurering via een faillissement of surseance van betaling in de praktijk vaak niet goed mogelijk. Veel waarde gaat verloren. Zonder een formele procedure is een herstructurering alleen mogelijk als alle schuldeisers vrijwillig meewerken. Dat blijkt lastig. Als oplossing hiervoor wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de Wet homologatie onderhands akkoord: WHOA. Deze wet treedt naar verwachting dit najaar in werking. De WHOA stelt bedrijven in staat vroegtijdig, dus nog vóór een faillissement onvermijdelijk is, een akkoord op te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders), als de meerderheid daarmee akkoord gaat. De WHOA is niet alleen geschikt voor grote multinationals, maar ook voor het MKB. Zeker in deze onzekere coronatijden kan de WHOA uitkomst bieden voor veel bedrijven.

In dit interactieve seminar nemen Sebastiaan van den Berg en Lucas Kortmann van RESOR, beiden advocaat gespecialiseerd in herstructureringen, deze nieuwe wet door. Zij leggen uit hoe de WHOA voor een bedrijf in zwaar weer een reddingsboei kan zijn. Ook staan zij stil bij wat u moet doen als uw bedrijf als schuldeiser wordt geconfronteerd met een onderneming die een WHOA-akkoord aan u voorlegt, om diens schulden te saneren. Welke rechten en plichten heeft uw bedrijf dan?

Als u zich voor het seminar al wilt inlezen in de materie, kunt u zowel het wetsvoorstel als een beknopte samenvatting ervan (en verdere literatuur) vinden via de website van RESOR.

Lucas Kortmann

Sebastiaan van den Berg

Programma

15.00 - 15.15 u. Algemene vergadering
15.15 - 16.15 u. Seminar Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
16.15 - 17.15 u. Virtuele borrel

Locatie: online via Microsoft Teams. De fysieke bijeenkomst die in Den Haag gehouden zou worden, kan helaas vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.