Vergadering Sectie Advocaat in Dienstbetrekking

De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking ondersteunt advocaten in dienstbetrekking door het organiseren van sectiebijeenkomsten. Op 4 maart 2021 organiseert de Sectie een nieuwe bijeenkomst. 

Tijdens deze vergadering staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal, met als uitgangspunt het uitwisselen van kennis en informatie. 

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt. 

Tijdstip: 4 maart van 15.00-18.00 uur

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen