Vergadering Sectie Advocaat in Dienstbetrekking

De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking ondersteunt advocaten in dienstbetrekking door het organiseren van sectiebijeenkomsten. Op 4 maart 2021 organiseert de Sectie een nieuwe bijeenkomst. 

Tijdens deze vergadering staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal, met als uitgangspunt het uitwisselen van kennis en informatie. 

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

  • Wat zijn de recente ervaringen met kantoorbezoeken in het algemeen?
  • Hoe wordt omgegaan met werken in een kantoortuin of ‘home office’?
  • Welke bewaartermijnen worden aangehouden voor dossiers?
  • Hoe wordt omgegaan met verplichtingen op grond van de Wwft?
  • Hoe zijn de digitale GIO’s ervaren?

Tijdstip: 4 maart van 15.00-17.00 uur

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen