Verdieping Legal Tech

Tijdens de vorige sessie (september 2022) over legal tech, georganiseerd door ICTRecht,  is besproken wat legal tech is. Er zijn verschillende productsoorten laten zien. Daarnaast is ingegaan hoe legal operations kan bijdragen aan het efficiënter inrichten van juridische afdelingen. In deze verdiepingssessie over legal tech wordt dieper ingegaan op de werkwijze van legal tech en waar je op moet letten bij het kiezen van software. In de verdiepingssessie gaan we in op de volgende punten:

  • Techniek achter de software. Verschillende tools maken gebruik van verschillende technieken. Om de software goed te begrijpen is kennis van de techniek nuttig en nodig. We zullen hierin een aantal begrippen behandelen en uitleg geven over deze begrippen.
  • Functionaliteiten: Verdieping op de functionaliteiten van verschillende software programma’s. Wat hangt met elkaar samen en waar moet je rekening mee houden.
  • Selecteren van software: we geven de aanwezigen een inkijkje in onze manier van het selecteren van software. Denk aan het opstellen van eisen- en wensenlijsten etc.

Deze sessie zal worden gegeven door Mark Zijlstra en Koen van Jaarsveld.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.