Telefonische Ronde Tafel Coronacrisis: Contractenrecht

De coronacrisis raakt veel rechtsgebieden, maar met name het contractenrecht, zo lijkt het. Dat geldt zowel voor de precontractuele fase als voor de contractuele fase. Veel partijen die zich nog in de precontractuele fase bevinden, vragen zich af of zij contractonderhandelingen nog kunnen beëindigen.
In de contractuele fase vragen partijen zich o.a. af:

  • In hoeverre kan ik mij op overmacht beroepen indien ik niet in staat ben om, als gevolg van de Coronacrisis, na te komen?
  • Ik word geconfronteerd met een beroep op overmacht door een toeleverancier of klant. Wat nu?
  • Wanneer is sprake van onvoorziene omstandigheden die recht geven op bijvoorbeeld ontbinding of aanpassing van de overeenkomst?

Kortom, de Coronacrisis levert een heleboel vragen op het gebied van het contractenrecht op. Deze vragen staan centraal tijdens de Telefonische Ronde Tafel Contractenrecht.

Deze Telefonische Ronde Tafel staat onder leiding van Marcel Ruygvoorn en Mariska Nijenhof-Wolters.

Marcel Ruygvoorn begon zijn carrière als bedrijfsjurist bij de Koninklijke Shell Groep, maar is inmiddels 24 jaar advocaat. Marcel is gespecialiseerd in het contractenrecht en het procesrecht. In 2009 promoveerde Marcel op een proefschrift over de precontractuele fase (afbreken van onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden in het onderhandelingsproces). Marcel is als partner verbonden aan Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat in Utrecht en geeft leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Daarnaast is Marcel als docent privaatrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Mariska Nijenhof-Wolters is sinds 2008 als advocaat en vanaf januari 2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Zij is gespecialiseerd in het contractenrecht en richt zich met name op agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten in de retail. In 2013 heeft Mariska de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd, welke zij cum laude heeft afgerond. Tijdens haar werk als advocaat is Mariska diverse malen gedetacheerd geweest bij verschillende soorten bedrijven, waarbij zij de adviseur van de afdeling legal, de directie en de business was.

Marcel Ruygvoorn

Mariska Nijenhof-Wolters

Iedere tafel heeft een maximum van 12 plaatsen, dus meld u snel aan.

Datum: Maandag 30 maart 2020
Tijd:14.00 - 15.10 uur

Wanneer u zich heeft aangemeld via de aanmeldknop ontvangt u binnenkort van ons een e-mail met de inbelgegevens en overige informatie voor de Telefonische Ronde Tafel.