Telefonische Ronde Tafel Coronacrisis: Arbeidsrecht

De Coronacrisis raakt veel rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht. Om die reden biedt het NGB in samenwerking met Van Benthem & Keulen u de gelegenheid om snel een update te krijgen over de belangrijkste facetten van het arbeidsrecht ten tijde van de Coronacrisis tijdens de Telefonische Ronde Tafel Arbeidsrecht.

Aan bod komen onder andere de volgende thema’s

De regeling NOW
Minister Koolmees heeft een omvangrijk pakket aan noodmaatregelen afgekondigd, waarvan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud de belangrijkste is. De regeling geeft een omvangrijke compensatie voor de loonkosten (over het algemeen de grootste kostenpost op de begroting van de werkgever).

  1. Wat is er bekend rondom het noodfonds behoud werkgelegenheid?
  2. Welke werkgevers komen in aanmerking?
  3. Wat is de omvang van de vergoeding?
  4. Hoe loopt de aanvraag en welke voorwaarden gelden er?

Reorganisatie
Werkgevers die niet in aanmerking komen voor de NOW zien zich mogelijk genoodzaakt om te reorganiseren en anderszins op (arbeids)kosten te besparen.

  1. Hoe verhoudt een reorganisatie zich tot de NOW regeling?
  2. Wat zijn de kosten en hoe zit het met de doorlooptijd?
  3. Welke andere maatregelen zijn denkbaar?

Beschikbaarheid voor werk en arbeidsvoorwaarden
Verplicht thuiswerken geeft aanleiding tot legio vragen: wat mag van werknemers worden verlangd en welke impact heeft de coronacrisis op de arbeidsvoorwaarden?

  1. Wel of niet thuiswerken: wat mag en wat moet?
  2. Teruglopende werkdruk: impact op (variabele) beloningsvormen
  3. Thuiswerken, de zorg voor kinderen en het recht op loon

Deze Telefonische Ronde Tafel staat onder leiding van Pieter Mantel.
Pieter Mantel is sinds 1997 als advocaat en sinds 2007 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. Pieter heeft zich gespecialiseerd in het collectief arbeidsrecht, waaronder reorganisatie, staking, CAO en medezeggenschap. Pieter geeft leiding aan de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Iedere tafel heeft een maximum van 12 plaatsen, dus meld u snel aan.

Datum: donderdag 2 april 2020
Tijd: 14.00 – 15.10 uur

Wanneer u zich heeft aangemeld via de aanmeldknop ontvangt u binnenkort van ons een e-mail met de inbelgegevens en overige informatie voor de Telefonische Ronde Tafel.